Søk
Lukk denne søkeboksen.

FORELDRE GÅR TIL GRUNNE

Flere foreldre med svært alvorlig syke barn har nå opplevd at NAV har benyttet overgangen til ny ordning som en mulighet til å dytte foreldrene helt ut av rettighetene til pleiepenger.

Flere som har vært langvarig på pleiepenger og som har mistet jobbene sine på grunn av langvarig fravær (noe Nav har visst om og gitt disse foreldrene informasjon om at «det har ikke noe å si så lenge du går på pleiepenger»), har likevel opplevd å få avslag på videre pleiepenger i slutten av september 2017. Altså kun noen få dager før ny ordning starter (passende nok), med det resultatet at de ikke har rettigheter til pleiepenger i ny ordning heller fordi de ikke lenger har noe arbeidsforhold. 

Dette er foreldre som er redd for at barna skal dø fra dem mens de er på jobb, så mulighetene for å skaffe seg ny jobb er heller ikke tilstede. 
Dette er forferdelig kynisk behandling av NAV. Avslagsvedtakene vil ikke gi medhold hos Fylkesmannen da NAV faktisk har sitt på det tørre.

Flere av de samme foreldrene opplever å få innvilget alt for lavt timeantall omsorgslønn fra kommunen og med satser som faktisk er så lave at det oppleves som krenkelser (60 kr. timen).

Behandling av klagesakene tar ofte opp mot ett år.

I mellomtida, hva gjør man? Går til grunne…

Søk