Søk
Lukk denne søkeboksen.

GJENÅPNING, HVA NÅ?

ansiktsmasker, corona

Vi i Løvemammaene får mange henvendelser ang. gjenåpningen av samfunnet fra medlemmer som lurer på hva de skal gjøre og hvordan de skal forholde seg til tiden vi nå går inn i. Vi kan ikke gi dere noen konkrete anbefalinger, hverken av medisinsk eller profesjonell art, men i mangelen på informasjon og tiltak fra norske helsemyndigheter ønsker vi å informere dere om hvordan vi i styret i Løvemammaene kommer til å forholde oss i den uvisse tiden fremover.

Vi vil:

  • fortsette å bruke munnbind på butikker, sykehus, kollektivtrafikk og befolkede steder
  • fortsette å holde avstand
  • fortsette med god håndhygiene
  • holde barna hjemme ved smitte i barnehagen/på skolen
  • omgås kun med mennesker vi er trygge på og kan stole på
  • stille kontrollspørsmål før vi møter mindre kjente
  • sørge for at alt av personale rundt barna våre tar forholdsregler og er forsiktige ved forkjølelsessymptomer

Vi presiserer at dette ikke er medisinske råd eller anbefalinger, og at dere må søke disse hos barnets behandlingsansvarlige lege!
Generelle anbefalinger finner dere på FHI eller HelseNorge.

Dere som har barn i barnehage og på skole, enten det er barn i risikogruppa eller søsken som pårørende, kan fortsatt få barnehagen og skolen til å informere dere om situasjonen rundt smitte. Dere kan gjennom god dialog med barnehagen/skolen, be om at rutiner rundt deres barn opprettholdes for å ivareta behovet for smittevern. Mange av våre medlemmer har hatt denne type dialog med sine barnehager og skoler, både før og under pandemien, og en gjenåpning betyr ikke at deres barn ikke kan få en tilpasset barnehage- og skolehverdag.

Løvemammaene skal ikke slutte å jobbe for at barna i risikogruppa og deres familier blir ivaretatt og sikres viktige tjenester og tiltak, slik at også de kan leve et så bra og trygt liv som mulig til tross for pandemien. 

Dere er ikke alene om å være bekymret og utrygge.
Vi står sammen med dere.

Søk