Søk
Lukk denne søkeboksen.

GLEDELIG NYHET: BÆRE SAMMEN FIKK NYTT TILSKUDD FOR 2022

I dag mottok Løvemammaene og Bære Sammen prosjektet den utrolig gode nyheten om at Helsedirektoratet har innvilget et tilskudd på 700 000 kr innen tilskuddsordningen for ”Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom”. Vi tar imot med et stort og takknemlig tusen takk til Helsedirektoratet. 

Tilskuddet betyr at vi i Bære Sammen kan fortsette og videreutvikle det arbeidet vi startet i 2021. Gjennom Bære Sammen lover vi å fortsette med å:
  • bistå familier gjennom Bære Sammen Hjelpetjeneste med mål om å få på plass gode tjenester rundt barnet og familien 
  • delta i dialogmøter og samarbeid med landets barnepalliasjonsteam, foreninger og sentrale aktører innen barnepalliasjonsfeltet
  • holde foredrag og spre informasjon om foreldreperspektivet og om det å leve barnepalliasjonslivet med et alvorlig sykt barn
  • være brukerrepresentanter i ulike prosjekter og nettverk 
  • utvide prosjektarbeid slik som Verktøykassene for kommunikasjon om behov, og inkludering av alvorlig syke og palliative barn i skole og barnehage og informasjon om sorg
  • skrive høringsuttalelser og arbeide for politisk for å belyse behov innen barnepalliasjonsfeltet 
  • arbeid knyttet til sjeldne og alvorlige diagnoser slik som MLD
  • tilby sorgstøtte og oppfølging etter livets slutt til familie, søsken, og ansatte som har arbeidet nært med barnet og i barnets hjem 
  • starte opp med nye prosjekter og tiltak slik at vi bidrar til at ingen skal bære sitt alvorlig syke barn alene. 

Kontakt: baresammen@lovemammaene.no

Søk