Søk
Lukk denne søkeboksen.

HELDAG PÅ NORDLANDSSYKEHUSET I BODØ

I dag var det duket for en dag med flere gode møter med ansatte på Nordlandssykehuset i Bodø. Det var satt av tid til fire ulike foredrag for både barneleger, bioingeniører og barneavdeling, samt barnepalliativt team.

Dagen startet med et foredrag fra styreleder Bettina Lindgren på morgenmøtet til barnelegene om kommunikasjon med pårørende, og hvordan å unngå tvangsbruk mot barn ved prosedyrer som kan være skumle eller vonde. Hun formidlet de mange følelsene og tankene man som forelder kan kjenne på i utredningsfaser preget av usikkerhet og uvisshet, og hvor viktig det er å sørge for at foreldre får god og forståelig informasjon. For mange foreldre som har opplevd at barna har blitt svært alvorlig og akutt syke, fått svært komplekse diagnoser eller uvanlige komplikasjoner etter inngrep, vil utsagn som «det skjer nesten aldri» og «det er så sjeldent» gjerne ikke være særlig betryggende. Hvordan klare å trygge disse foreldrene uten å virke avvisende eller bagatelliserende?

Bettina snakket også om innvandrerperspektivet som er viktig å ha med seg i arbeidet med barn som har foreldre der språkbarrierer og kulturforståelse er utfordrende. Disse familiene spesielt trenger å bli satt i kontakt med sosionom med kompetanse på å møte familier med innvandrerbakgrunn, for videre hjelp inn mot kommunale tjenester og NAV.

Vårt styremedlem Marlene Ramberg holdt deretter foredrag for barnepalliativt team. Hun fortalte om hvordan det kan oppleves for en familie å få en alvorlig diagnose som innebærer forventet forkortet levetid. Det var et nært og sterkt innblikk i hvilken krise, hvilket kaos og tankekjør en familie kastes inn i, i det øyeblikket en slik beskjed gis. Marlene tok salen gjennom den reisen de har hatt hittil, om kjærlighet og sorg, om latter og tårer, dyp krise og honningøyeblikk, parforhold og søsken – og om hjelperne på veien. For vi trenger hjelpere i møte med det umenneskelige: å miste et barn.

Videre var det satt av tid til to foredrag primært for ansatte ved Klinisk kjemisk lab. (de som tar blodprøver) og øvrige ansatte i tilknytning til barneavdelingen. Det var en engasjert gjeng som møtte opp, både bioingeniører, sykepleiere, avdelingsledere og fra anestesi. Utrolig givende og moro!

Det var Bettina som holdt disse foredragene som dreide seg om prosedyrer og tvang mot barn – og hvordan å unngå det.

Både kommunikasjon, pårørendeperspektiv, barnepalliasjon og tvangsbruk er tema som Løvemammaene brenner veldig for, så vi er så takknemlige for å få lov til å dele våre erfaringer og tanker rundt dette direkte til dem det gjelder. Alt i alt en flott, spennende og givende dag på Nordlandssykehuset i Bodø!

Søk