Søk
Lukk denne søkeboksen.

HVA MED DE SYKESTE BARNA?

corona, vaksine

Mange av våre medlemmer er bekymret for gjenåpningen av samfunnet i september. Vi deler denne bekymringen og har derfor sendt følgende brev til norske helsemyndigheter. Nok en gang virker det som om de sykeste barna blir glemt, eller rettere sagt ignorert.

Løvemammaene

Bekymring ang. gjenåpning av samfunnet.

Vi stiller oss svært skeptiske til helsemyndighetenes måte å håndtere gjenåpning av landet i september. Vi opplever at dere, igjen, glemmer de syke barna i samfunnet og at det dessverre er barn generelt, som må ta konsekvensene for at voksne skal slippe noen restriksjoner.

Vi har plukket ut noen utsagt fra de siste dagenes artikler ute i media for å kommentere hva vi reagerer på.

https://www.nrk.no/norge/hoie-varsler-lettelser-i-september_-_-kan-leve-som-normalt-i-norge-1.15605617

«Med den fremdriften som vi nå har på vaksineringen regner vi med at alle voksne over 18 vil ha fått tilbud om andre dose innen utgangen av september»

Dette vet vi med egen erfaring dessverre høres bedre ut i teorien, enn den er i praksis. Vi kjenner til mange mennesker rundt barn som ikke, innen utgangen av september, har fått tilbud om 2. dose av vaksinen. Det er foreldre, lærere, spesialpedagoger, barnehageansatte, støttekontakter, helsepersonell i hjemmet til barna, fysioterapeuter osv. Derfor blir vi ekstra provosert av slike utsagn, når vi sitter med fakta på bordet om at voksne mennesker som må være tett opp i disse barna ikke får den 2. dosen før i oktober og november. Der legger myndighetene opp til unødvendig smitte inn mot barn i barnehage og skole, og de som må ha helsetjenester. 

Vi vet jo også at selv med vaksine kan man bli smittet, og føre smitten videre – og det er der våre barn, igjen, blir ekstremt utsatte når dere fjerner alle smittevernsregler! 
Løvemammaene reagerer kraftig på at ikke helsemyndighetene i det minste sørger for at barna blir beskyttet inntil dere tillater vaksine for barn under 18 år. At helsepersonell (både på sykehus, institusjoner og i hjemmetjenester) og barnehage- og skoleansatte fortsetter å ha noen restriksjoner for å minske risikoen for smitte til barna. Våre barn har levd under ekstreme regimer under hele pandemien og vi opplever at regjeringen kun har sagt at de er bekymret, men vi har ikke sett noe handling eller midler for at også disse barna skal få en lettere hverdag.

«Men så er det fortsatt fornuftig å være hjemme hvis en er syk, ha god håndhygiene»

Dette oppleves kun som en spøk! Og ekstremt lite gjennomtenkt. Vi må i det minste kunne regne med at smittevern i barnehager og skoler fortsetter å være svært strengt. 

Det må være bedre å ha noen dagers fravær pga. føre var-prinsippet., enn å risikere fravær på en hel barnehage/skole pga. covid-smitte. De kronisk syke barna i Norge kommer ikke til å kunne delta i barnehage- og skolehverdagen sånn som dere har lagt frem saken til nå, og risikoen for at søsken blir tatt ut er stor. Søsken er også en gruppe som har fått lidd mye i pandemien. Både ved mer skjerming, men aller mest – de er bekymret for sine syke søsken og hva som hadde skjedd hvis de hadde blitt smittet. 

Vi ønsker å minne dere på hva skolene gikk ut og informerte til elevene om når covid-19 først traff Norge: 
«Korona er ikke farlig for oss som er friske, men for mennesker som er syke fra før kan det være veldig farlig». Dette gjorde, naturlig nok, noe med alle søsken! 

«Vi er ikke kvitt viruset selv om vi kan leve som normalt, og det betyr at vi vil måtte leve med dette viruset som andre virus. Det betyr at det er mennesker som vil bli alvorlig syke og dø i Norge av dette viruset»

Her må vi anta at det siktes til voksne som har valgt å ikke motta covid-19 vaksine, og barna i Norge. Det finnes ingen rimelighet i det vi leser, og kan ikke akseptere at barn i Norge skal risikere å dø pga. at voksne skal slippe å holde avstand. 

https://www.nrk.no/norge/immunolog-refser-regjeringens-gjenapningsstrategi-1.15606843

«Alle som ikke blir vaksinert, vil etter hvert bli smittet med koronaviruset, sa Bent Høie til VG tirsdag» 

Dette er altså barna. Og de over 18 år som kan få vaksine, men ikke har ønsket å ta den. Forskjellen er at de har tatt sitt valg – barna står uten det valget. 

«La oss si 300.000 norske barn blir smittet. Forekomsten av en alvorlig betennelsestilstand er én per 3000. Det betyr at hundre barn vil komme på sykehus med alvorlig betennelsessykdom»

Hundre barn. Det er ca. tre og en halv skoleklasse. Når man ser tre og en halv skoleklasse i en skolegård som synger i kor – da er det veldig mange barn! Her krever vi at helsemyndighetene ser alvoret i det fagfolk informerer om og gir tilbakemeldinger på.

«Hun mener det er god til nok grunn til å la foreldre velge om de vil la barna sine bli vaksinert mot koronaviruset. 
– Jeg syns foreldrene må få det valget, og jeg syns politikerne skal gjøre det klart når det valget vil være mulig for dem, fortsetter hun.»

Her forholder vi oss helt enige med professor Spurkland. 
Mange av de barna vi representerer, og deres søsken, tar hvert år influensavaksine for å minske risikoen for alvorlig sykdom, og/eller ekstra belastning i en allerede tøff hverdag. De samme barna tar også ofte rotavaksine og pneumokokkvaksine. Derfor stiller vi oss svært kritiske til at norske helsemyndigheter ikke har fått en fortgang på vaksinering av barn, eller i det minste åpner for at det nå blir foreldrenes valg. Disse barna og deres søsken hadde ikke vaksinert seg med influensavaksine hvert år med mindre kvalifiserte leger hadde anbefalt det, og det hadde vært et viktig bidrag inn i livet med sykdom. 

Vi krever at helsemyndighetene og regjeringen åpner for å gi covid-19 vaksine for barn under 12 år, med prioritering av kronisk syke barn, før en så stor gjenåpning av samfunnet. 

https://www.nrk.no/norge/professor-ut-mot-immunologens-smittetall_-_-overdramatiseres-ganske-kraftig-1.15608367 

Artikkelen der professor Spurkland uttaler seg om sine bekymringer rekker bare å ligge ute i noen få døgn, før det kommer nye artikler som kaller det for «overdramatisering»
Listen over ulik statistikk er ingenting som trygger oss foreldre til kronisk syke barn, da Norge har håndtert denne pandemien på en veldig god måte ved å ha konkrete og strenge smitteverntiltak. Vi har derfor vanskelig å kjenne trygghet i noe som er plukket ut fra Norges erfaringer. Hvis dere ser på statistikk over f.eks. Sverige, som nesten ikke har hatt noen nasjonale regler, er den helt annerledes.

https://www.dagbladet.no/meninger/uansvarlig-helsepolitikk/74107430 

Vi stiller oss bak kravene i denne artikkelen!

Vi ønsker også å minne dere på dette:

https://www.nrk.no/urix/rundt-30-svenske-barn-har-blitt-livstruende-syke-etter-covid-19-1.15314458 

Vi er lite interessert i å høre flere forklaringer om at det ikke er så mange barn, at det ikke så ofte har blitt alvorlig osv. Løvemammaene vil ikke lese om slike hendelser i norske aviser, og vi vil ikke ha henvendelser fra våre medlemmer om at dette har blitt en realitet for deres barn. 

Vi må verne om barna våre.

Barna har allerede måttet tåle mye i denne pandemien, men dette er ikke løsningen for at barna våre skal få det bedre. 

  • – Løvemammaene
Søk