Søk
Lukk denne søkeboksen.

INNSPILL ANG. STOMIUTSTYR

stomiutstyr, løvemammaene, stomi

Vi har sendt skriftlig innspill til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ang. begrensningene på stomiutstyr som fortsatt består. Innspillet kan leses i sin helhet her.

INNSPILL ANG. BEGRENSNINGER PÅ STOMIUTSTYR.

Løvemammaene reagerer sterkt på begrensningene i stomiutstyr til mennesker med stomi. 

Mage- og tarmsykdommer er for mange svært vanskelig å leve med både pga. smertene, isolasjonen og tabuene i forbindelse med luft- og avføringsproblematikk. Mange får imidlertid livene sine tilbake når de får stomi, og kan dermed leve gode og aktive liv. 

Begrensningene på stomiutstyr som ble innført (der noen av dem senere ble reversert) bidrar til at flere mennesker med stomi igjen må isolere seg, sykemelde seg eller slutte å arbeide, samt underbygge tabuet rundt mage- og tarmsykdommer. 

Flere av våre medlemmer kunne i løpet av året 2020 rapportere om en kvoteordning på stomiutstyr som var oppbrukt allerede eller som stod i fare for å brukes opp dersom begrensningene fikk bestå. Det ble rapportert om utgifter på mange titalls tusen kroner for stomiutstyr de var avhengige av og som de tidligere fikk dekket gjennom blåresepten på forbruksmateriell. Noen lånte penger fra familie, andre så seg nødt til å ta opp forbrukslån, mens noen levde i frykt for hva konsekvensene ville bli når kvoten var oppbrukt. Dette var svært uverdig.

Vi vil også påpeke at det til nå ikke har vært egenandel på blåresept for barn under 16 år. Slik begrensningene på stomiutstyr ble utformet i 2020, og fortsatt er på enkelte produkter, betalte/betaler også barn med stomi enorme egenandeler når de overskred/overskrider kvoten – gitt at foreldrene har råd.

Disse begrensningene rammer altså både barn, unge og voksne i alle faser i livet.

Dette har skapt og skaper fortsatt store bekymringer og ekstrakostnader for de berørte. Selv om noen av begrensningene nå er reversert, er det fortsatt begrensninger på enkelte produkter som mennesker med stomi er avhengige av, og med det bidrar staten til å underbygge disse tabuene, der de berørtes psykisk helse og psykososiale behov er en sentral del. Løvemammaene er også bekymret for konsekvensene disse begrensningene får i form av redusert livskvalitet, deltakelse i fritidsaktiviteter, studier og arbeidsliv.

Vi ber dere om å lese historien om Seven Bridges – en 10 år gammel gutt med stomi som tok sitt eget liv pga. mobbing. Dette er en reell frykt vi har for våre innbyggere med stomi, som uten riktig og nok stomiutstyr risikerer å bli påført skamfølelse, utestenging og mobbing. Her har staten et særlig ansvar for å sikre forebyggende tiltak – begrensninger på stomiutstyr er ikke et av dem!

Her har staten et særlig ansvar for å sikre forebyggende tiltak – begrensninger på stomiutstyr er ikke et av dem!

Løvemammaene kan heller ikke se at vi har blitt invitert til høring eller på noen måte rådført i forkant av innføringen av denne kvoteordningen på stomiutstyr som trådte i kraft 01.01.2020. Ikke før folk begynte å rammes økonomisk, gikk til media og vi krevde forklaring fra helsemyndighetene ble vi delvis hørt.

Nå ber vi Stortinget innstendig om å sikre at mennesker med stomi får delta i samfunnet (jf. kapittel 19 i FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser), og at interesseorganisasjoner i framtiden inviteres inn i politiske prosesser som omhandler våre medlemsgrupper før ordninger og tiltak iverksettes.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene


Innspillet er til Helse- og omsorgskomiteens behandling av representantforslaget fra Audun Lysbakken, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr – Dokument 8:20 S (2020–2021).

Dere kan også laste ned og lese innspillet her:

Søk