Søk
Lukk denne søkeboksen.

INVESTERINGSTILSKUDDET TIL HELDØGNS OMSORGSBOLIGER ER TILBAKE PÅ BUDSJETTET!

pensjon løvemammaene

Forslaget i årets statsbudsjett om å fryse tilskuddsordningen fra Husbanken til heldøgns omsorgsboliger resulterte i store reaksjoner hos familier, organisasjoner og politikere. Regjeringen la frem forslag om å fryse investeringstilskuddet til kommunene ved rehabilitering og etablering av heldøgns omsorgsboliger. En beslutning som rammer våre mest sårbare i samfunnet, og som ville få store og alvorlige konsekvenser for de det gjelder.

Løvemammaene protesterte også på kuttet gjennom høringsinnspill til Statsbudsjettet. Les mer om det her.

Konsekvensen ville vært at personer som har behov for støtte i hverdagen, ikke lenger skulle få velge bosted, og køen av personer med funksjonsvariasjon som venter på egen bolig ville vokse. Regjeringen forsvarte forslaget med å skyve ansvaret ansvaret over på kommunene, og forklarte at de uansett hadde en plikt og ansvar til å sørge for nødvendige tjenester, inkludert omsorgsboliger til sine innbyggere. Løvemammaene mener at dette handler om ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, og at de setter kommunene i en umulig spagat når de fryser økonomiske tilskudd fra et år til et annet.

Når regjeringen i tilegg har tatt til ordet for å inkorporere CRPD i norsk lov, så står forslaget som en stor kontrast til konvensjonen. Artikkel 19 i CRPD slår fast at “mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og hvem de skal bo med, på lik linje med andre, og ikke bo i en bestemt boform”.

Det er derfor gledelig at forhandlingene mellom AP, SV og SP resulterte i at investeringstilskuddet er tilbake på statsbudsjettet for 2023. Men forslaget viser også hvor sårbare våre familier er, og hvorfor det haster med å inkorporere CRPD for at personer med funksjonsvariasjon skal sikres de samme menneskerettighetene som andre.

Det hjelper å si ifra!

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk