Søk
Lukk denne søkeboksen.

KAMPEN ER IKKE OVER!

I går ble det satt av penger i statsbudsjettet til at pleiepenger skal ytes med 100 prosent lønnskompensasjon under tidskvoten på 1300 dager (5 år). 

Det ble også satt av penger til at de utviklingshemmede over 18 år med kontinuerlig pleiebehov skulle få pleiepengerettigheter igjen. 

Ja, vi kan være glade for at noe sannsynligvis vil bli endret i et nytt lovvedtak, men pleiepengeordningen er fortsatt brutal og går mest utover de med de sykeste barna. De sykeste barna, de som trenger begge foreldrene hos seg, rammes hardt av at det telles to dager av kvoten per dag. 

Les Ninas kronikk i Dagsavisen om hvordan den nye pleiepengeordningen fortsatt rammer de aller sykeste barna og deres familier!

Søk