Søk
Lukk denne søkeboksen.

KJÆRE POLITIKERE

Nå leser vi avisartikkel etter avisartikkel der regjeringen så fint sier at de har laget unntak for barna som har livstruende sykdom.

Til dere som leser om denne unntaksbestemmelsen:
Regjeringen fører folk bak lyset for dette unntaket gjelder ikke hvis våre barn blir livstruende syk og havner på sykehus igjen. Fordi våre barns sykdommer er varige. De nevner på nytt bevisst ikke setning nr. 2 i unntaket. Det nevnes aldri i offentligheten at barn som er livstruende syke der sykdommen i utgangspunktet er varig, ikke er tatt med i unntaksbestemmelsen. 

Fordi våre barn har varige sykdommer, der forverring skjer og det blir sykehusinnleggelse, og barnet svever mellom liv og død, så trenger ikke våre barn med varige diagnoser foreldrene sine på sykehus mener tydeligvis regjeringen. Det er så provoserende å lese formuleringen i unntaksbestemmelsen og at setning nr. 2 aldri kommer fram når den så fint blir nevnt i det offentlige rom. 

I tillegg er det skremmende å lese at regjeringen skal vente helt til 2022 før de evaluerer konsekvensene av den nye pleiepengeordningen.
Hva er tanken bak å vente så lenge? Skal de da ha helt klare tall på hvor mange familier som har bukket under økonomisk innen den tid, eller hvor mange barn som har dødd uten foreldrene sine på sykehus fordi kvoten var brukt opp og familien trengte brød på bordet? Dette er umenneskelig å prøve ut! Kvoter kommer til å bli brukt opp før 2022 fordi når sykdommen er svært alvorlig, så kreves det ofte to foreldre på pleiepenger. Da telles 2 døgn som 1 døgn, og kvoten spises opp i rekordfart! Hva skal foreldrene gjøre når pleiepengene er oppbrukt?

Ingen familier fortjener en slik behandling fra øverste hold.
Dette er diskriminering!

Søk