Søk
Lukk denne søkeboksen.

KOMMUNIKASJON I BARNEPALLIASJON – KAN VI BÆRE SAMMEN?

Finnes det måter å snakke sammen på som sikrer at familier med barn og unge i palliasjon får den hjelpen de behøver?

Torsdag 7. oktober var Catharina Dørumsgard fra Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité invitert til å holde foredrag for det regionale barnepalliasjonsteamet ved St.Olavs hospital (PalBU Midt). Det var satt av tid til dialog i etterkant av foredraget.

Kommunikasjon og samarbeid kan lett bli floskler dersom man ikke går grundig inn i begrepene og virkelig finner ut hva de betyr. I en hektisk hverdag med knappe ressurser kan det være utfordrende for fagpersoner å finne tid og rom til de gode samtalene og det systematiske arbeidet.

I prosjektet Bære Sammen jobber Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité med å utvikle metoder for å gjøre dette viktige kommunikasjonsarbeidet som er utgangspunkt enklere og mer systematisk. Catharina fortalte om arbeidet og delte sine personlige erfaringer fra sønnen Oscars liv og død med det barnepalliative teamet.

PalBu Midt

Vi i Løvemammaene er takknemlige for det gode samarbeidet vi har med fagmiljøet. Den varmen og det engasjementet vi møter når vi deler våre erfaringer og historier betyr mye for oss. Vi håper at den fantastiske jobben de barnepalliative teamene utfører vil motta de ressursene de trenger for å kunne fortsette arbeidet i tiden fremover.

Søk