Søk
Lukk denne søkeboksen.

KVOTEORDNINGEN FOR STOMIUTSTYR MÅ SKROTES!

stomi, stomiutstyr

Den nye kvoteordningen for stomiutstyr rammer hardt og brutalt.

1. januar 2020 trådte regjeringens kvoteordning for stomiutstyr i kraft. Årsak? For å spare penger. Nok en gang går sparetiltak ut over en allerede sårbar gruppe. Hvorfor skal det alltid spares der?

Denne kvoteordningen har fått katastrofale følger for både voksne og barn med stomi.
Tidligere har vi skrevet om løvemamma Kristine og sønnen hennes på 5 år med stomi, som opplever en dramatisk nedgang i livskvalitet fordi han begrenses pga. kvoteordningen. Vi kjenner også til flere. Vår styreleder Bettina Lindgren og rettighetsansvarlig Nina Bakkefjord har også barn med stomi. For Bettina og datteren er begrensningene på antall plasterfjernerspray et stort problem. De ser allerede nå at kvoten vil bli brukt opp før ett år er gått. Dette produktet koster alt mellom 100-200 kr. per flaske og vil derfor utgjøre store kostnader for familien.

Kvoteordningen må skrotes!

Heldigvis har et parti forstått alvoret for menneskene det gjelder.
Sosialistisk Venstreparti (SV) har tatt tak i saken og fremmet forslag på Stortinget, som skal voteres over i dag.
Vi håper regjeringen er transparente nok og dermed villige til å se på konsekvenser av sine egne vedtak.

SVs forslag til Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for alle de som er rammet av kuttene i stomiutstyr, og vie særlig oppmerksomhet til barns situasjon. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslag til revidert nasjonalbudsjett i 2021.»

Med dette forslaget vil de belyse hvordan kvoteordningen har rammet landets stomister, og med det kunne foreslå og argumentere for en reversering/forandring til det bedre.

Søk