Søk
Lukk denne søkeboksen.

LANSERING AV «BÆRE SAMMEN»

barnepalliasjon, bære sammen, løvemammaene

Vi har en fantastisk gladnyhet å dele med dere! Løvemammaene har mottatt 500 000 kroner fra Helsedirektoratet til barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære Sammen. Hurra!

Barnepalliasjonskomitéen i Løvemammaene har siden vi ble opprettet i 2019 arbeidet aktivt for å belyse og påvirke innen feltet barnepalliasjon.

Hva er barnepalliasjon?

Barnepalliasjon handler om å gi god støtte og oppfølging av familier som har barn med forventet forkortet levetid eller barn der alvorlighetsgraden i barnets helsesituasjon gir en økt risiko for at barnet vil ha et forkortet livsløp. 

God barnepalliasjon betyr mulighet for støtte gjennom hele livet til barnet, ikke kun den siste fasen av barnets liv.

Fokuset er hele tiden at barnet og familien skal ha så god livskvalitet som mulig.

Bygge på det beste, endre det verste.

For Løvemammaene handler disse midlene om at vi får en bedre mulighet å spre brukererfaringer om hva som har fungert godt for den enkelte familie, men også om å beskrive det som har vært uendelig vondt og vanskelig. 

Det handler om hvordan diagnose formidles, hvilken hjelp og støtte som er tilgjengelig underveis, hvilke konkrete tiltak som settes i verk rundt familien og gjør det mulig for dem å leve i størst mulig grad slik de selv vil ha sitt hverdagsliv, og det handler om å skape og ivareta så mange gode øyeblikk som mulig i et barneliv mens barnet lever. 

Det handler om alt familiene trenger, mens de bærer sine barn helt frem til livets slutt. Så da Helsedirektoratet utlyste tilskudd til å spre ”Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom” søkte vi og har altså fått innvilget 500 000 kr. i støtte. 

Bære sammen

Prosjektet vi opprettet med søknaden har vi kalt Bære sammen. Fordi det handler om hvordan sykehusene, kommunale instanser, assistenter, skole, barnehage, og alle nære rundt kan bidra til at situasjonen blir litt enklere å bære for familiene det gjelder. Det handler om å ikke være alene når det virkelig gjelder. Det handler om at de som skal være hjelpere i sine profesjonelle roller har så god innsikt som mulig i hvordan det faktisk er å leve for disse familiene. 

Bære sammen-midlene skal støtte arbeid innen en rekke områder som blir delprosjekter i Bære sammen. Vårt mål i Løvemammaene med prosjektet er å bidra til at det rundt hvert barn bygges erfaringer og kunnskap som gjør at vi kan ta med oss det beste, og lære av hva som tapper for krefter og umuliggjør det som alle ønsker seg aller mest; et så godt hverdagsliv i familien som mulig.  

Løvemammaene er rørt over å få denne sjansen til å gjøre en forskjell for familier som går gjennom noe av det verste man kan oppleve.

Vi skal informere, veilede og hjelpe til med å få på plass gode tjenester rundt familier.  

Prosjektet vil i tillegg bistå fagmiljøer som ønsker råd og tjenester fra oss

Vi kan bidra med foredrag og undervisning for helsepersonell både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Vi kan også bidra med kurs/undervisning/foredrag under utdanningsløp for helsepersonell. 

Vi vil tilby erfaring- og fagbaserte tjenester.

Vi tar imot forespørsler både fra familier og fagmiljøer på mail: baresammen@lovemammaene.no

Ønsker du å donere penger til prosjektet?

Vipps: 709418

Kontonummer: 1080 44 63564  

Merk innbetalingen med «Bære Sammen»

Vi er svært takknemlige for alle gaver – store som små!

Søk