Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ledig midlertidig stilling i Løvemammaenes hjelpetjeneste

Vi har stor pågang og det trengs forsterkninger på rådgiversiden. Løvemammaenes hjelpetjeneste skal øke sitt team med en 80 % stilling, foreløpig ut året, men med god mulighet for forlengelse.

I Løvemammaenes hjelpetjeneste skal medlemsfamilier kunne få konkret hjelp. Dette kan være hjelp til søknader, klager, kartlegging av behov, rettighetsavklaring mht. tjenesteomfang, bistand i møter med hjelpeapparatet, samt veiledning og råd. I hjelpetjenesten skal foreldre bli møtt av rådgivere som selv vet hvordan det er å leve i krevende hverdager med barn som er syke eller har funksjonsvariasjoner, slik at foreldrene møtes med både erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Formålet med hjelpetjenesten er bistand til å få på plass gode tjenester og ivaretagelse av rettigheter. Trygge, gode og nok tjenester gir disse familiene hverdager med mulighet for hvile, overskudd og reduksjon av unødige stressbelastninger. Det kan bidra til å gi et godt familieliv med økt livskvalitet og likestilling på tross av at hverdagen er annerledes.

Krav til kompetanse:

  • Minst 3-årig helse, sosialfaglig, pedagogisk eller juridisk kompetanse på minimum bachelornivå.
  • Erfaring med å skrive søknader og klager.
  • God kjennskap til hjelpeapparatet og ulike rettigheter man har.
  • Egenerfaring med å ha et barn med sykdom eller funksjonsvariasjon.
  • Medlem i Løvemammaene.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Ønsker du å gjøre en forskjell for familier? Har du erfaring i søknad- og klageskriving, er du god til å finne fram i rettighetsjungelen, og har du egenerfaring med å ha barn med sykdom eller funksjonsvariasjon? Og er du medlem i Løvemammaene? Da kan du være aktuell for vår hjelpetjeneste. Har du erfaring med å hjelpe mennesker med innvandrerbakgrunn er det en fordel.

Søknad med CV sendes til: nina@lovemammaene.no

Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prosjektleder Nina Bakkefjord på tlf.: 90134368.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 17. mai 2023

Søk