Søk
Lukk denne søkeboksen.

LEDIG STILLING I LØVEMAMMAENES HJELPETJENESTE

Løvemammaenes hjelpetjeneste startet opp 1. september 2021.

Vi har hatt svært stor pågang over lengre tid og det trengs forsterkninger på rådgiversiden for 2022, med gode muligheter for forlengelse.

Har du erfaring med søknad og klageskriving, er du god til å finne fram i rettighetsjungelen og lovverk, og har du egenerfaring og/eller relevant erfaring fra livet med syke/funksjonshemmede barn? Da kan du være aktuell for vår hjelpetjeneste.

I Løvemammaenes hjelpetjeneste skal medlemsfamilier få konkret hjelp av oss. Dette kan være hjelp til søknader, klager, kartlegging av behov, rettighetsavklaring mht. tjenesteomfang, bistand i møter, samt veiledning og råd. I hjelpetjenesten skal foreldre bli møtt av rådgivere som selv vet hvordan det er å leve i krevende hverdager med barn som er syke eller har funksjonsnedsettelser, slik at foreldrene møtes med både erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Formålet med hjelpetjenesten er bistand til å ivareta rettigheter for å få på plass gode tjenester. Gode tjenester innebærer trygg og nok hjelp, mulighet for overskudd og reduksjon av unødige stressbelastninger. Det kan bidra til et familieliv med økt livskvalitet og likestilling, på tross av at hverdagen er annerledes.

Relevant faglig kompetanse er en fordel, men ikke et krav. Stillingen krever høy grad av evne til å arbeide strukturert, effektivt og selvstendig, samt at du er fleksibel og kan håndtere flere saker på en gang. Du må ha kapasitet både tidsmessig og emosjonelt til å påta deg denne typen arbeid, da det er en krevende stilling. Arbeidet er seriøst og ikke noe man kan anse som «ekstrajobb» på toppen av allerede 100% annet arbeid.

Ønsker du å gjøre en forskjell for familier? Ønsker du nye utfordringer? Søk da vel.
Du må være/bli medlem av Løvemammaene for å kunne jobbe i hjelpetjenesten.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 07.02.2022 kl. 12:00

Tiltredelse: Snarlig (haster!)

Størrelse på stilling: 40 – 50 %

Søknad og CV sendes til: hjelpetjenesten@lovemammaene.no 

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prosjektleder for hjelpetjenesten: Nina Bakkefjord på tlf. 90134368

Søk