Søk
Lukk denne søkeboksen.

LIVSKVALITET I BARNEPALLIASJONEN – GODE ØYEBLIKK, KOMMUNIKASJON OG VERDIGHET

catharina dørumsgard barnepalliasjon

Hva betyr «god livskvalitet», om ikke humor, lek og kjærlighet?

Denne fredagen var Catharina Dørumsgard fra Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité invitert til å holde foredrag på Helsekonferansen 2021, arrangert av FFO sin fylkesavdeling i Vestfold og Telemark.

Livskvalitet i barnepalliasjonen. Hvordan gi barnet et godt liv uansett hvor langt det blir?

Når man er avhengig av hjelpeapparat og helsetjenester for å kunne overleve, blir det å kunne kommunisere på en god måte med disse tjenestene avgjørende for i hvilken grad barnet/ ungdommen som er i palliasjon får mulighet til et godt og verdig liv. Det er et stort ansvar å legge på foreldre som står midt i en av sitt livs største kriser. Hvordan kommunisere på en måte som kan gi innsikt i liv som ikke ligner andres? Og hvordan kan slike liv gi rom for det barna trenger aller mest, nemlig humor, lek og kjærlighet?

I prosjektet Bære Sammen, som dette foredraget var en del av, jobber Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité med blant annet disse problemstillingene. Og det var dette Catharina snakket om, i tillegg til at hun delte sin personlige historie med deltagerne på konferansen.

Løvemammaene er veldig takknemlige for muligheten til å bidra med vårt foreldreperspektiv inn i andre brukerorganisasjoner. Å snakke til et publikum som virkelig vet hva det å være avhengig av andres profesjonalitet for å leve et verdig liv handler om, var rørende og sterkt. Vi kommer gjerne tilbake. 

Søk