Søk
Lukk denne søkeboksen.

LØVEMAMMAENE DELTOK I STOLTHETSPARADEN

Independent Living Festivalen arrangeres hvert år for å synliggjøre den politiske kampen for likestilling av funksjonshemmede i Norge, og stolthetsparaden er en del av festivalen. I år var festivalen digital. 

Løvemammaenes rettighetsansvarlig Nina Bakkefjord ble intervjuet i arrangementet. 

Hun fortalte om kampen i Moss for å bevare valget av BPA-leverandør. Det ble nemlig truet av et vedtak om oppsigelse av alle private leverandører og at det videre kun skulle være kommunal leverandør. Mange sto sammen på barrikadene. Løvemammaene var en av de som bidro for å oppnå forståelse for viktigheten av valg i BPA – uten det er det ingen reell brukerstyring. Det ble skrevet mange kronikker og høringssvar. 

Løvemammaene er spesielt opptatt av familier med barn som har sykdommer og/eller funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til å leve likestilte liv som andre familier. Vi mener bestemt at BPA er et flott verktøy også for barn som er kronisk syke og har behov for det som kommunen definerer som helsehjelp. 
Familier som har syke barn, kan ikke diskrimineres fra retten til BPA kun fordi at det er behov for helsehjelp. 

Programleder Mone Celin Skrede hadde også hørt om et viktig prosjekt Løvemammaene har fått midler til og Nina fikk spørsmål rundt dette. Midlene ble tildelt fra Helsedirektoratet. Prosjektet omhandler barnepalliasjon og vi har kalt det «Bære sammen».
Vi skal informere, veilede og bistå familier med alvorlig syke barn med forkortet forventet levetid. Vi skal også gi informasjon og brukererfaring til de som jobber rundt familiene (kommune/sykehus).

Barnepalliasjon gjelder ikke bare den aller siste fasen av livet, men hele livet til barnet. Vi er opptatt av at BPA er et godt verktøy også for disse familiene. Alle skal ha mulighet til å oppholde seg hvor de vil uten begrensninger satt ut ifra en viss type tjeneste. Disse familiene trenger også livskvalitet.

Søk