Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene har deltatt i referansegruppen om etablering av ny medisinsk spesialitet innen palliativ medisin

Helsedirektoratet fikk i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere en ny legespesialitet i palliativ medisin. Løvemammaene ble invitert til å delta i referansegruppen sammen med representanter fra helsetjenestene, fagmiljøene og andre interesseorganisasjoner for å bistå i utredningen av den nye legespesialiteten.

Helsedirektoratet etablerte en arbeidsgruppe som skulle gi Helsedirektoratet råd om etableringen av den nye legespesialiteten. Hovedoppgaven til arbeidsgruppen var å vurdere og utarbeide forslag til hvilken kompetanse spesialistene skal ha ved godkjent utdanning. Arbeidsgruppen skulle i tillegg utvikle forslag til nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter, herunder kurs- og prosedyreliste for den nye spesialiteten, samt foreslå en overgangsordning ved opprettelsen av ny spesialitet.

Spesialiseringen er rettet mot palliasjon for voksne, og skal ikke være spesialist i palliasjon til barn og unge. En av oppgavene til spesialistene er likevel å bistå både barnelege og fastlege med sin spesialkompetanse.

Referansegruppa har hatt digitale Teams-møter i perioden fra 13. oktober 2022 og frem til 1. desember 2022. Det er Anne Kristine Risvand Myrseth fra Barnepalliasjonskomitéen og Bære sammen, som har vært representant for Løvemammaene. Hun har gitt innspill til arbeidsgruppen på det vi mener en spesialist i palliativ medisin bør ha kompetanse på:

  • Definisjonen av hva palliasjon til barn og unge er
  • Hvilke tilstander og diagnoser omfattes av begrepet
  • Smertelindring hos barn og unge i palliasjon, herunder barn og unge med alvorlige sykdommer og smertetilstander, som står på mye medisiner i det daglige
  • Utarbeidelse av medisinplaner, som også omfatter terminal fase
  • Tverrfaglighet rundt barn og unge i palliasjon
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Overgangen mellom barn og voksne

Dette har vært gode møter hvor vi opplever at vår brukerstemme er blitt lyttet til. Løvemammaene er svært takknemlige for at vi har fått anledning til å bidra inn i dette viktige arbeidet.

Søk