Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene i panelsamtale om hjemmeveiledning

Bente Berg var til stede på frokostseminar på Oslo rådhus 15.02.23, da Bydel Søndre Nordstrand presenterte prosjektet Hjemmeveiledning.

Hjemmeveiledning er et lavterskeltilbud for familier som har barn med ulike funksjonsvariasjoner. Veilederen kommer hjem til familiene og de har en helhetlig tilnærming. Tjenesten skal ansette fagpersoner med bred kompetanse:

  • Kompetanse på målgrupper
  • Kompetanse på sorgprosesser
  • Minoritetskultur og norsk som andrespråk
  • Sosial isolering
  • Vold i nære relasjoner
  • Søskenoppfølging
  • Kompetanse på bruk av ulike kommunikasjonsverktøy
  • Kompetanse på koordinering og samarbeid
  • Teamarbeid

Målet med frokostseminaret var at flere bydeler og kommuner skal ta i bruk hjemmeveiledning. Bydel Søndre Nordstrand har utarbeidet en god håndbok der det er mange gode råd for dem som ønsker å starte opp.

I panelsamtalen startet Benet Berg sitt innlegg med en liten presentasjon av Løvemammaene. På vegne av alle foreldre til barn med funksjonsvariasjoner takket hun for godt gjennomført prosjekt og ønsket hjemmeveiledningen velkommen. Berg poengterte at veiledningen er spesielt viktig i en startfase der foreldre til barn med funksjonsvariasjoner  ofte har liten kunnskap om hvordan de skal forholde seg til situasjonen.

Videre påpekte hun den utfordrende situasjonen familiene befinner seg i. Foreldrene er sårbare og slitne, de blir ikke alltid lyttet til av dem som skal hjelpe og de får ikke alltid den hjelpen de er avhengige av. Et stort og meget viktig poeng er at veiledningen ikke må gå på bekostning av andre hjelpetilbud til familiene.

Berg viste også til at det ofte er bydelen eller kommunen som sier nei til familiens hjelpebehov. Berg ba de som veileder om å ha en gjennomtenkt strategi i møter der familiens utfordringer i stor grad skyldes mangel på hjelp fra bydelen eller kommunen. Det er viktig å ha en kultur i kommunen der ansatte kan «stå opp for» familiene.

Panelsamtalen gikk så altfor fort. Løvemammaenes representant hadde et ønske om å si noe om både brukermedvirkning og betydningen av at foreldre får treffe andre foreldre, men tiden strakk ikke til.

I rådhusets auditorium var det 260 deltagere. Frokostseminaret ble også streamet til kommuner rundt om i landet.

Løvemammaene takker for at vi ble invitert til panelsamtalen!

Søk