Søk
Lukk denne søkeboksen.

LØVEMAMMAENE PÅ TV2 OG I MØTE MED REGJERINGEN

Våre morgenglade følgere fikk kanskje med seg et kjent og kjært fjes på TV2 Nyhetskanalen fredags morgen. Da ble Bettina intervjuet i forbindelse med den krevende situasjonen familier som er i behov av gode kommunale og offentlige tjenester og/eller spesialpedagogisk hjelp har lidd under Corona-pandemien. Hun ble også spurt om det viktige møtet mellom Løvemammaene og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som skulle foregå senere samme dag.

Vi får stadig inn meldinger fra våre medlemmer og leser om mennesker som har opplevd reduksjon eller fullstendig bortfall av ulike tjenester under denne perioden. Konsekvensene av dette har vært mange og i enkelte familier ganske store. Selv om flere av disse familiene er godt vant til en hverdag i isolasjon har mange følt på en form for dobbelt-isolasjon under nedstengningen, der foreldrene har måttet steppe inn som spesialpedagoger, fysioterapauter og støttekontakter, samtidig som avlastning, BPA og andre tjenester har bortfalt. Dette har så klart både vært særdeles krevende for foreldrene, samtidig som det har gått ut over friske søsken og deres behov for oppfølgning. Dette var Bettina tydelig på under innslaget på TV2.

Se hele nyhetsinnslaget her på Løvemammaenes Kamp.

Hvordan kan vi lære av dette? Hvordan kan vi sørge for at disse barna får den hjelpen og tjenestene de har krav på samtidig som at hensynet til smittevern blir ivaretatt på best mulig måte om vi opplever en ny nedstengning? Dette er noe vi ønsker å se nærmere på. 

Senere samme dag hadde Løvemammaene et digitalt møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Dette møtet var en oppfølging av møtet Løvemammaene hadde med Astrup i sommer. Formålet var å informere om hva organisasjonen mener myndighetene kan bidra med for å bedre forholdene til alvorlig syke og funksjonshemmede barn og deres familier. Dette er igjen relevant for regjeringens arbeid med Livshendelsen «Alvorlig sykt barn» og Stimulab-prosjektet «Barn og familier med sammensatte behov». Fra Løvemammaene stilte Bettina, Elin og Marlene, og vi fikk dermed representert et bredt spekter da vi samlet kunne fortelle om utfordringene med å ha flere kronisk syke barn, barn med sjeldne syndromer, barn med hørselshemming, barn i palliativ behandling og alvorlig syke barn med behov for døgnkontinuerlig tilsyn og hjelp, herunder BPA med helsehjelp. 

Vi fortalte om våre egne opplevelser, situasjoner og hvor vi opplever at ting kommer til kort. Vi i Løvemammaene opplever at regjerningen gjennom de 7 livshendelsene viser stor velvilje til å bedre situasjonen til disse familiene, men at det dessverre ikke er satt av midler til dette. Vi frykter dermed at velviljen og bedringen kun kommer til å eksistere som flotte ord på papiret og ikke som reell handling og forbedring.

Løvemammaene etterspør derfor øremerkede økonomiske midler til å støtte opp under det viktige arbeidet til regjeringen og for å få satt til verks reell forbedring av tjenester, digitalisering og kompetanseheving i kommunene.

KMD, Nikolai Astrup, Løvemammaene, Helsedirektoratet
Fra møtet mellom Løvemammaene, kommunal- og moderniseringsministeren og Helsedirektoratet tidligere i år. Foto: Hennika Lillo-Stenberg
Søk