Søk
Lukk denne søkeboksen.

LOVENDRING OM BARN PÅ SYKEHJEM

barn på sykehjem

I dag sikret FrP flertall i Stortinget for at ingen kommuner lenger skal plassere mennesker mellom null og femti år på sykehjem mot deres egen vilje. Dette gjelder selvfølgelig også barn, der foreldrene ikke ønsker en slik løsning.

Allerede i 2018 fremmet Olaug V. Bollestad (Krf) og Nicholas Wilkinson (SV) forslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. En samlet Helse- og omsorgskomité støttet forslaget og fremmet dermed følgende tre punkter for Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag for å sikre at kommuner ikke kan plassere barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.
  • Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksis med barn som tvangsplasseres på sykehjem, skal opphøre.

Gjennom brev fra Helsedirektoratet til landets fylkesmenn og kommuner ble det også presisert at praksisen var i strid med Stortingets ønske og skulle opphøre, men dessverre har ikke landets kommuner fulgt opp. Derfor var det helt på sin plass at FrP tok tak i saken og sikret gjennomslag for en lovendring.

Forslaget som ble fremmet av FrP på Stortinget i dag:

Stortinget ber regjeringen fremme nødvendig lovendring som slår fast at ingen kommuner kan plassere mennesker mellom 0 og femti år, på sykehjem mot deres egen vilje. For barn vil det være nærmeste pårørendes vilje som må gjelde.

Les mer om hva dette betyr for familiene det gjelder her.

Søk