Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bettina

Styreleder i Løvemammaenes sentralstyre og fast snapper på Snapchat-kanalen.

Bosted: Stavanger-området.

Sivilstatus: Gift med Robin og sammen har vi tre barn som alle har sykdommer/diagnoser.

Hva gjør jeg? Jobber delt i Løvemammaene og i lokalpolitikken, samt noe omsorgsstønad.

Jeg brenner for og er lidenskapelig opptatt av rettighetene og levekårene til barn med sykdom og funksjonsvariasjon, og ønsker gjennom Løvemammaene å skape et bedre samfunn for disse barna og deres familier. Det innebærer for meg selvstendighet, likestilling og likeverd, helsemessig og økonomisk trygghet, universell utforming, muligheter og livskvalitet i alle livets faser – uavhengig av størrelse på lommebok, etnisitet eller hvor i landet du bor. Ingenting provoserer meg mer enn urettferdighet og likegyldighet overfor mennesker med funksjonsvariasjoner. Som mamma til tre barn med hjelpebehov vet jeg at dårlige holdninger og kompetansemangel gjennomsyrer hele “systemet”, at fordommer får leve videre i mangel på kunnskap og politisk handlekraft, som resulterer i at mennesker med funksjonsvariasjoner diskrimineres hver eneste dag! Og den eneste måten å gjøre noe med det på er å adressere det. Kunnskap er makt!

Jeg er med i Løvemammaene fordi vi har klart å skape en unik plattform for å formidle nettopp denne kunnskapen, både gjennom organisasjonsarbeidet vårt og Snapchat-kanalen. Løvemammaene er fellesskapet jeg skulle ønske eksisterte når vi ble kastet inn i dette livet for mange år siden. Jeg er stolt av å være en del av dette og anser styreledervervet mitt som et ærefullt oppdrag. Jeg ser med spenning og iver på dørene vi kan være med på å åpne, og alle murene vi kan være med på å knuse for de mange medlemmene våre og alle familier som kommer etter oss. Gjennom åpenheten, kunnskapsformidlingen, opp- og nedturene, de mange kampene og etterhvert seirene, påvirkningskraften og samholdet, kommer vi til å skape forandring – derfor er jeg med i Løvemammaene.

Søk