MØTE ANG. BARNEPALLIASJONSTJENESTER

løvemammaene, barnepalliasjon, nordre aasen

Torsdag 22. oktober hadde Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité møte med Nordre Aasen etter at vi ble invitert av dem for en prat i forbindelse med deres barnepalliasjonsprosjekt.

Det var Anne Kristine og Nina fra Løvemammaene som møtte Anja Winther Gjelseth og Aasta Aas Molt fra Nordre Aasen.

De ønsket å høre om familiers behov rundt dette og hva vi mente var viktig.

Nordre Aasen er tildelt midler for å ha 2 plasser som lindrende enhet til barn.

Vi i Løvemammaene er spesielt opptatt av gode tjenester lokalt der barna bor. Mye av fokuset i samtalen handlet om at Nordre Aasen bør bruke ressurser på koordinering og bidra til å få på plass gode forsvarlige tjenester rundt familien i kommunen.

Vi fortalte også om egne erfaringer.

Vi var ellers innom følgende tema:

  • Hva trenger søsken
  • Sykehusinnleggelser
  • Viktig med godt samarbeid med Barnepalliasjonsteamet ved OUS
  • Skreddersøm rundt hver og en familie under opphold på Nordre Aasen
Skroll til toppen