Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE ANG. BARNEPALLIASJONSTJENESTER

løvemammaene, barnepalliasjon, nordre aasen

Torsdag 22. oktober hadde Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité møte med Nordre Aasen etter at vi ble invitert av dem for en prat i forbindelse med deres barnepalliasjonsprosjekt.

Det var Anne Kristine og Nina fra Løvemammaene som møtte Anja Winther Gjelseth og Aasta Aas Molt fra Nordre Aasen.

De ønsket å høre om familiers behov rundt dette og hva vi mente var viktig.

Nordre Aasen er tildelt midler for å ha 2 plasser som lindrende enhet til barn.

Vi i Løvemammaene er spesielt opptatt av gode tjenester lokalt der barna bor. Mye av fokuset i samtalen handlet om at Nordre Aasen bør bruke ressurser på koordinering og bidra til å få på plass gode forsvarlige tjenester rundt familien i kommunen.

Vi fortalte også om egne erfaringer.

Vi var ellers innom følgende tema:

  • Hva trenger søsken
  • Sykehusinnleggelser
  • Viktig med godt samarbeid med Barnepalliasjonsteamet ved OUS
  • Skreddersøm rundt hver og en familie under opphold på Nordre Aasen
Søk