Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

I dag var vår styreleder Bettina Lindgren i møte med stortingsrepresentant Torbjørn Vereide på Stortinget. Møtet dreide seg naturlig nok om rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, men også Løvemammaenes hjelpetjeneste og hva vi som organisasjon gjør for våre medlemmer.

En av sakene Bettina løftet som noe som må løses i dette årets statsbudsjett er rettighetene i forbindelse med ledsagerbevisordningen. Løvemammaene har ved tre anledninger det siste året sendt anmodninger til Stortinget om å rettighetsfeste ledsagerbevisordningen og fjerne aldersgrensen! Dette vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for staten/kommunene, men vil derimot betyr mye for barna og familiene det gjelder. Vi venter i spenning på om Arbeiderpartiet tar anmodningen vår på alvor og sørger for å innfri dette kravet.

Andre saker som ble løftet i møtet var den skrekkelig lange saksbehandlingstiden på pleiepenger og sorgdiskrimineringen som pågår ved at foreldre som mister sine barn har rett til ulike perioder pleiepenger i en overgangsfase etter barnets død. Hun fortalte om den urovekkende manglende rettssikkerheten til våre barn og deres familier, og generelt hvordan det er å være foreldre og pårørende i en familie som har barn med sykdom og/eller funksjonsvariasjon.

Bettina snakket også om betydningen av Løvemammaenes hjelpetjeneste for våre medlemmer og viktigheten av å sørge for at denne tjenesten får midler over statsbudsjettet for å sikre videre drift i årene fremover. Løvemammaenes hjelpetjeneste har på et drøyt år hjulpet over 312 familier med å få på plass rettigheter og tjenester i sine liv, og dermed bidratt til økt livskvalitet og frihet for disse familiene. Ingen kan skilte med lignende hjelpetilbud. Det ble overlevert statistikk og informasjon til Vereide som vi håper kan bidra til økt forståelse for den viktige jobben hjelpetjenesten vår gjør.

Løvemammaene takker Vereide for et godt møte. Nå forventer vi at Arbeiderpartiet – som et av de styrende partiene i regjering – snarlig innfrir på flere områder for vår målgruppe. Vi har ingen tid å miste!

Løvemammaene ser frem til neste møte og videre samarbeid med regjeringen.

Søk