Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED BARNELEGEFORENINGEN OG BARNESYKEPLEIERFORBUNDET

I dag har Nina Bakkefjord på vegne av styret i Løvemammaene vært i Oslo på møte med Norsk Barnelegeforening ved leder Ketil Størdal og nestleder Elisabeth Selvaag, og Barnesykepleierforbundet ved leder Kirsti Egge Haugstad. Bettina Lindgren og Lena Kristine Kvile fra Løvemammaene deltok fra Stavanger og Harstad via Skype. 

Vi har et felles lovverk for hele landet som gjelder tjenester som skal gi støtte til familier og følge opp barn med store medisinske behov. Likevel forvaltes dette lovverket totalt forskjellig. Det er en enorm forskjell i hva slags hjelp en familie med alvorlig syke eller pleietrengende/ funksjonshemmede barn får ut ifra hvilken kommune familien bor i. Under et klageforløp så oppleves det på klageutfallet at det også spiller en rolle hvilket fylke man bor i. 

Forskrifter, veiledere og lovverk må tydeliggjøres. Det er ikke så mange av disse barna med kompliserte behov i hver kommune. Kompetanse må bygges opp rundt det enkelte barnet. 
Spesialisthelsetjenesten som sitter med kompetanse rundt hvert enkelt barn må lyttes til når tjenester skal utformes lokalt. 
Dette er vi i Løvemammaene svært opptatt av. 

Det er stor enighet om at familier med alvorlig syke barn eller barn med store oppfølgingsbehov har rett til forsvarlige tjenester. De har også rett til å kunne ha hverdager der tjenester de er helt avhengig av ikke stopper dem fra å leve meningsfulle og likeverdige liv. Vi i Løvemammaene mener det er mulig for kommunene å utforme forsvarlige tjenester som vektlegger livet! BPA er for mange en slik tjeneste! 

De var to hovedtemaer i møte i dag:

1. BPA for alle, også de som trenger helsehjelp.

2. Barnepalliasjon. Den nasjonale faglige retningslinjen for barnepalliasjon kom i 2017. Det har gått 2 år. Hvorfor finnes fortsatt ikke Barnepalliasjonsteamene som er omtalt i retningslinjen?

Søk