Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med Norges Taxiforbund

I dag hadde Løvemammaene et hyggelig og produktivt møte med Norges Taxiforbund. Det var Reidun Wehus fra Ung voksen-komiteen vår og styreleder Bettina Lindgren som deltok i møtet.

Formålet med møtet var dialog rundt behovene hos barn og unge som er passasjerer, deres pårørende og sjåfører.

Norges taxiforbund er et framoverlent forbund som har tatt initiativ til å utvikle en kompetansepakke for sjåfører som transporterer barn og unge med funksjonsvariasjon, i påvente av den som egentlige skulle ha kommet fra Samferdselsdepartementet. Dette er Løvemammaene med på!

Løvemammaene og Norges Taxiforbund er opptatt av at vi ikke løfter problemer, uten at vi samtidig også fremmer forslag til løsninger. Vi drøftet blant annet utfordringer rundt bilsikring, språk og kommunikasjon, rett til fast sjåfør, samt litt om frislippet i taxinæringen og framtidig ny nasjonal transportplan.

Vi har over tid hatt dialog og har nå hatt første møte om veien videre. I første omgang må vi innhente kunnskap. Derfor vil Løvemammaene i samarbeid med Norges Taxiforbund sende ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer, som skal brukes som kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet. Spørreundersøkelsen sendes ut i slutten av februar, og vi håper så mange som mulig vil svare.

Løvemammaene takker Norges Taxiforbund for et godt initiativ og konstruktivt møte, og vi ser frem til videre samarbeid.

Søk