Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED PARTIET SENTRUM

I dag møtte Løvemammaenes nestleder, Karoline Myrland Hagen, fylkeslederen for Partiet Sentrum Trøndelag, Espen Oseid Danielsen, for en hyggelig prat. Løvemammaene setter stor pris på Partiet Sentrum og Espens initiativ til møtet og deres ønske om å bli bedre kjent med oss og våre erfaringer.

Karoline forklarte hva som er viktig for Løvemammaene for å sikre funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge, pårørendestøtte og utfordringer rundt kommunale tolkninger av for svake statlige retningslinjer og regelverk. Karoline har nylig vunnet gjennom to saker mot Trondheim kommune som omhandler omsorgsstønad og BPA, og dette ble en naturlig del av samtalen. Hun forklarte at holdningene hun ble møtt med i kommunen var arrogante og ignorante, og at det trengs en real oppvask mtp hvordan Trondheim og andre kommuner møter sine innbyggere med syke og funksjonshemmede barn. Dette er noe Partiet Sentrum ønsker å målrettet jobbe med for å endre og bedre. Løvemammaene og Partiet Sentrum er enige om at systemet som egentlig skal hjelpe og støtte ikke fungerer optimalt for mange familier som opplever å måtte kjempe med nebb og klør for å få hjelp som bør være en selvfølge.

Hovedbudskapene for samtalen var:
📌 Familier og barn med sykdom og funksjonsnedsettelser opplever stadige økonomiske kutt, som gjør hverdagen enda mer krevende
📌 Staten har ikke klare nok retningslinjer for hvordan kommunene skal behandle søknader om BPA, omsorgsstønad, og de blir derfor veldig ulikt behandlet fra kommune til kommune
📌 Kommunene bør jobbe mer forebyggende og ha et hjelpeapparat som tar initiativ for å støtte familien, og saksbehandlingstiden for BPA, omsorgsstønader og annen pårørendestøtte må bli langt kortere enn hva den er i dag

Partiet Sentrum har som mål å bygge sin politikk på FN’s bærekraftsmål og menneskerettighetserklæring, og ønsker dermed å styrke funksjonshemmedes rettigheter og likestilling i Norge. Vi var enige om at CRPD må inkorporeres i norsk lov og at dette er en uunngåelig del av et likestilt samfunn for alle.

På vegne av Løvemammaene takker Karoline og et hyggelig og konstruktivt møte med Espen og Partiet Sentrum, og vi ønsker de samtidig lykke til med forberedelsene til høstens stortingsvalg hvor partiet stiller for første gang!

Søk