Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE PÅ STORTINGET

I går var Løvemammaene i et møte med Solfrid Lerbrekk, Ane Lindholt og Karin Andersen fra SV på Stortinget ang. kuttet i pleiepenger etter barns død, samt de alt for store forskjellene i kommunal omsorgsstønad i Norge. 

Først og fremst ønsker vi at foreldre skal motta pleiepenger i 3 mnd. etter barnets død uavhengig av om de har hatt pleiepenger i 3 dager, noen måneder eller 3 år. Det er ingen forskjell på sorgen om man mister barnet sitt brått, etter kort tid eller lang tids sykdom. Foreldre som pga. barnets sykdom har mottatt pleiepenger før barnet dør, må få lov til å komme seg gjennom begravelse og få tid til å stable beina noenlunde under seg før de evt. må søke seg over på andre ordninger i sørgeprosessen. Noe annet er hjerterått!

Som Karin Andersen sa: «Jeg kan ikke tro at det finnes en eneste representant som vil være imot å gjeninnføre denne ordningen». La oss håpe hun har rett og at dette ordner seg før jul.

For det andre ønsker vi at omsorgsstønad fra kommunene må rettighetsfestes, med forskrift og minstesatser som er levelige. Omsorgsstønad kan gis til foreldre og andre pårørende som utfører særlig tyngende pleie- og omsorgsarbeid, som kommunen ellers ville måtte gjort. Per i dag er det helt vilkårlig hvor mange timer omsorgsstønad pårørende får innvilget, hvilke satser de får eller om de i det hele tatt får noe.

En ting er sikkert, foreldre til syke og funksjonshemmede barn (og andre pårørende) sparer kommunene enorme summer hvert år. En rettighetsfesting med levelige satser vil uansett ikke komme i nærheten av det kostnadsbildet kommunene står overfor dersom pårørende overlater ansvaret til dem. Vi har fått nok av avslag med begrunnelse i foreldreplikt og timesatser så lave som 60 kr. før skatt! Jobben som gjøres må verdsettes og lønnes deretter.

Vi gir oss aldri!

Søk