Søk
Lukk denne søkeboksen.

MUNTLIG HØRING ANG. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNER OG HELSEFORETAK

Lene Nilsen fra Løvemammaenes Sykehusbarnkomité stilte i muntlig høring ang. forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak).

Vi har også sendt inn skriftlig høringsinnspill. Les hele innspillet her

Les hele talen hennes:

”Vi ser en utstrakt fordel med at samarbeidet blir mer konkretisert, men vi ser også at det blir en utfordring at det er så rundt, da vi opplever at vi mangler en grunnstein i dette samarbeidet for at denne delen også skal favne våre barn som har ulike sammensatte sykdommer og/eller syndromer.
Fastleger og alle andre instanser er med bortsett fra behandlingsansvarlig lege på sykehuset som har ansvar for all behandling og all kommunikasjon med kommunen som gjør at tjenesten kan gjøres hjemme hos våre barn. Så vi håper at dere tar dette med dere videre, da det er limet for at våre barn skal kunne være hjemme og ikke bo på sykehus.

Vi ser at brukermedvirkning, som også andre frivillige organisasjoner har nevnt, blir kjempeviktig for at våre barn skal kunne bo hjemme. Vi opplever også en manglende ressurs i kommunene for å gi barna gode tjenester, og vi ser at kommunen ikke har kompetanse til å ivareta våre barn. Derfor er det viktig at kommunene blir mer lydhøre ift. den ressursen sykehuset er og hva sykehuset sier at våre barn trenger. Det som også er viktig i dette helsefelleskapet er at det ikke blir for byråkratisk, så vi opplever at brukerstemmen, og hva det egentlige behovet er, vil forsvinner i et byråkrati der man ikke sitter på kunnskapen hva som egentlig trengs i kommunen.
Det er veldig ulikt hvordan den tidligere avtalen foreligger ift. forskjeller mellom helseforetakene, f.eks. BPA med inn i sykehusinnleggelse og at det blir en ulikhet til loven, hvilken tjenester man får ta med seg inn i sykehusene. Her må det bli større likheter, og vi håper at en slik overordnet avtale kan gjøre slik at det blir mer likhet, uansett hvor man bor – hvis man får noe mer tillegg inn i § 12.”

Søk