Søk
Lukk denne søkeboksen.

Når budskapet er (psykt) alvorlig

I dag holdt vår styreleder Bettina Lindgren tre foredrag på Psykologforeningens undervisningssamling innen habiliteringspsykologi i Oslo. Kurset handlet om diagnoseformidling og psykoedukasjon. Løvemammaene var der for å gi deltakerne et innblikk i barne- og foreldreperspektivet, og hvordan det er å være en familie i krise.

Bettina formidlet pårørendeperspektivet til et lydhørt og engasjert publikum. De ulike foredragene var titulert «En familie i krise», «Når budskapet er (psykt) alvorlig» og «Annerledeslivet».

Hun snakket blant annet om hvordan det kan være vanskelig å mestre noe som helst når hverdagen står på hodet, stadige akutte situasjoner oppstår og alt føles håpløst, og om hvordan krisehjelp og nok tjenester i hjemmet må være på plass før man begynner å tenke på mestringskurs til foreldre. Fordi i en hverdag med barn og unge med store sammensatte behov, vil helse (enten somatisk eller psykisk) alltid veie tyngst på vektskåla.

Programmet i habiliteringspsykologi fokuserer på temaer som er relevante for psykologer som arbeider med barn, ungdom og voksne som har sammensatte vansker, herunder utviklingshemming/autisme og ulike tilleggsvansker (atferdsproblemer, psykisk lidelse, nevropsykiatriske tilstander). Programmet passer for alle psykologer som kommer i kontakt med pasienter med habiliteringsbehov, for eksempel som ansatt i habiliteringstjenestene, BUP, DPS, PPT, NAV, Statped og i kommunene, og er særlig relevant for psykologer som skal bli spesialister i enten habiliteringspsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, arbeidspsykologi eller samfunns- og allmennpsykologi. 

Løvemammaene takker for invitasjonen og tilliten!

Søk