Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pårørendeperspektiv og tvangsbruk mot barn i fokus på sykehuset i Vesterålen

I dag var Løvemammaene i Nord-Norge og holdt foredrag for ansatte ved barneklinikken og seksjon for klinisk støtte på Nordlandssykehuset Vesterålen. Fokuset var på den krisen det er å få et sykt barn, hvordan det er å være pårørende i en slik situasjon, og til slutt erfaringer og gode råd når det gjelder tvangsbruk mot barn i helsevesenet.

Det var vår styreleder Bettina Lindgren som holdt foredraget i Vesterålen.

Hun delte av egne erfaringer og opplevelser i møtet med helsevesenet og hjelpeapparatet for øvrig. Om hvordan det å få et sykt barn innebærer en enorm omstilling, der foreldre plutselig må planlegge for en usikker fremtid og et annerledes liv. Og når barn får kroniske og/eller alvorlige diagnoser som gjerne innebærer mye sykehus og gjentatte akutte situasjoner, så blir krisene mange oppigjennom årene. Likevel er tilbudet om psykososial støtte til foreldre og søsken mangelfullt.

Hun fortalte også om hvordan en voldsom holdeepisode for mange år siden, gjorde at hun selv innså at hun var den som måtte stå opp for og tale barnas sak for å unngå tvangsbruk i helsevesenet. Og hvordan de i dag har barn som ikke lenger opplever tvang i forbindelse med prosedyrer, men heller opplever mestring. Avslutningsvis ga Bettina noen gode råd til helsepersonell som vi håper de kan ta med seg videre i møtene med barn og foreldre på sykehus.

Løvemammaene takker for invitasjonen – og for at både små og store sykehus ønsker å høre på det vi har å formidle!

Ønsker din avdeling eller ditt sykehus besøk fra oss? Les mer om hva vi kan tilby her.

Søk