Søk
Lukk denne søkeboksen.

PLEIEPENGEDEBATT I AFTENPOSTEN

«Ingen ønsker seg syke eller døende barn for å kunne slite ut sofaen.»

Les det tydelige svaret fra Bettina Lindgren her:

Søk