Søk
Lukk denne søkeboksen.

PROSJEKTET LIVSHENDELSEN – ALVORLIG SYKT BARN

Livshendelse alvorlig sykt barn Løvemammaene

Løvemammaene har bidratt inn i prosjektet Livshendelsen – Alvorlig sykt barn, som er et prosjekt mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statped, NAV, Direktoraret for e-helse, Flekkefjord kommune og KS.

Det er nemlig etablert en stor satsing der de skal utforske og jobbe frem løsninger slik at barn og unge med sammensatte behov og deres foreldre skal oppleve et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud. Vi har deltatt i møter med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og arbeidsgruppa i prosjektet, holdt miniforedrag, blitt intervjuet og delt våre personlige og medlemmers erfaringer.

Løvemammaene er opptatt av å bidra med informasjon, erfaringskompetanse og kunnskap om dette «annerledeslivet» inn mot offentlig sektor, i de ulike departementene og aktørene som jobber for bedre løsninger for oss. Det er helt essensielt at tjenester, også de digitale, utformes i samarbeid og dialog med oss som vet hvor skoen trykker.

Styringskonferansen 2021 kan dere høre Ellen Margrethe Carlsen, prosjekteier av Alvorlig sykt barn, fortelle mer om prosjektet.
(Evt. trykk på bildet for å se hele presentasjonen).

Her kan dere lese om vår styreleder Bettina Lindgrens historie og erfaringer inn i prosjektet.

Dere kan lese mer om prosjektet på nettsiden alvorligsyktbarn.no.

Søk