Søk
Lukk denne søkeboksen.

PROSJEKTMØTER MED STAVANGER KOMMUNE

Onsdag denne uken var Nina Herigstad og Bettina Lindgren i møte med Stavanger kommune, herunder prosjektleder for utbygging Zakarias Chibssa og kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester Geir Erik Ellefsen, for en presentasjon av fremtidig barnehage og dagsenter for unge og voksne funksjonshemmede, og torsdag var Nina med videre i første prosjektmøte med den nye brukergruppen som Løvemammaene er en del av sammen med bl.a. NFU og FFO ang. planlegging av nye, mindre avlastningsboliger i kommunen.

Nytt dagsenter for unge voksne funksjonshemmede

I onsdagsmøtet fikk vi en god gjennomgang av planer og tegninger av den nye barnehagen og dagsenteret som skal bygges, samt området rundt disse byggene. Det nye dagsenteret blir et foregangsprosjekt både med tanke på miljø, design og sambruk. Dagsenteret vil bl.a. inneholde basseng, herunder terapibasseng, som ser ut som en lekker spaavdeling, sanserom og sansehage, samt café åpen for allmennheten som vil gi tilrettelagte arbeidsplasser for innbyggerne på dagsenteret. I det flotte naturområdet rundt vil det bli lagt til rette for tursti som både stimulerer sansene og innbyr til aktivitet. Dette heier vi på!

Ny barnehage

Også barnehagen ser veldig bra ut med stort fokus på å ta inn naturelementer, sikre tilkomst og universell utforming. Her fikk vi komme med noen innspill knyttet til universell bruk av kjøkken, universelt utformede lekeapparater og sensorisk tilrettelegging. Det er også positivt med en barnehage i nær tilknytning til avlastningsboligen med tanke på koordinering for foreldre som har barn begge plasser.

Nye avlastningsboliger

I torsdagsmøtet viste arkitektene fram det de har jobbet med i ca. 2 uker. Dette møtet var ikke fullt så imponerende, selv om intensjonene nok er gode. Tegningene viste 3 bygg med egne innganger, men med dører mellom byggene som knytter dem sammen og i praksis gjør dette til en stor bolig. Bestillingen var egne innganger uten tilknytning til hverandre, så dette håper vi at de fjerner. Det var også to heiser på deling mellom byggene, i stedet for egne heiser i hvert bygg. Byggene samlet gir plass til rundt 20 barn samtidig. 12 av rommene er på ca 30 kvm. inkludert eget bad, og 8 rom har noe større bad og er totalt 35 kvm. Det er planlagt parkeringsanlegg som skal være åpent for allmennheten i underetasjen. Trafikken var derfor også et tema. Det er et populært turområde langs fylkesvei og på sommerstid er det i tillegg trafikk til Mosvangen campingplass.

Nytt og moderne er fint og flott, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir som et hjem for disse barna, noe vi i Løvemammaene er opptatt av. Bygget er som nevnt dessverre fortsatt én stor enhet med 6+6+8 barn i hvert bygg, noe som er for mange (4-6 plasser i hvert bygg var bestillingen). Vi har en vei å gå på innhold og utforming, derfor er vi i Løvemammaene og de andre interesseorganisasjonene som deltok glade for å få komme i møter så tidlig i prosessen. Dette handler om en type kunnskap som pårørende og fagpersoner innen feltet kan best, noe vi håper kommunen er klar over og vil benytte seg fullt ut av.

Alt i alt er det viktig å påpeke at det i det store og hele fortsatt er stort. Det er tross alt tre tilknyttede tomter som består av (slik tegningene er nå) tre store institiusjoner: dagsenter, barnehage og avlastningsbolig. Og selv om vi fortsatt står et stykke fra hverandre i synet på utforming av nye avlastningsboliger, har vi et håp og et mål om at Stavanger kommune til syvende og sist velger å lytte til råd og synspunkter som den nye prosjektgruppen vi er en del av nå gir dem. Vi har tro på at dette samarbeidet kan skape et tilbud familiene i Stavanger ønsker å benytte seg av.

Vi takker for gode møter hittil og ser frem til videre prosjektarbeid i samarbeid med Stavanger kommune. Nye møter med prosjektgruppa blir allerede i august.

PS: Det må også sies at Løvemammaene savner et godt avlastningstilbud for familier i utkanten av kommunen, men dette er noe vi må jobbe med politisk fremover.

Søk