Søk
Lukk denne søkeboksen.

PROSPERA + LØVEMAMMAENE = SANT

Prospera, utvikling, Løvemammaene

Vår lille organisasjon har vokst i rekordfart og fortsetter å vokse. Vi har mange drømmer for framtiden og en visjon om å være en tilstedeværende, trygg og viktig organisasjon i årene som kommer, noe vi er også er opptatt av å sikre.

For nettopp å sikre videre bærekraftig drift og utvikling av Løvemammaene, og våre prosjekter (som f.eks. hjelpetjenesten vår) har vi vært så heldige at et kompetent team hos Prospera Stiftelsen nå skal hjelpe oss med dette!

Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter som jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid. Nettverket består av intet mindre enn 900 pro bono-konsulenter som alle stiller sin høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor til disposisjon for å hjelpe andre, rett og slett «kompetansebasert frivillighet». Hvert år doneres kompetanse tilsvarende 20 millioner kroner. Prosperas visjon er at: ingen gode løsninger på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse.

Løvemammaene er utrolig stolte og takknemlige over å få ta del i og dra nytte av et så fantastisk opplegg som Prospera er. Det er styreleder Bettina Lindgren og medlem i barnepalliasjonskomitéen vår Mabroor Kapur som foreløpig representerer Løvemammaene i samarbeidet med Prospera. Ikke bare er det rørende at så mange kompetente mennesker ønsker å hjelpe nettopp oss, men det er også utrolig lærerikt og gøy å være delaktig i prosessen. I kveld hadde vi første med teamet som trygt skal lose oss gjennom prosessen og generøst donere tid og kompetanse med oss – et såkalt kick off – og gjett om vi gleder oss til veien videre!

Det er spennende, motiverende og ikke minst veldig givende å se for seg potensialet og mulighetene dette samarbeidet kan gi Løvemammaene og dermed våre viktige medlemmer, nemlig familiene og barna vi kjemper for.

Les mer om Prospera Stiftelsen her.

Stay tuned…

Søk