Søk
Lukk denne søkeboksen.

REDD ULLEVÅL SYKEHUS

Ullevål sykehus, løvemammaene

I dag var vi på muntlig høring på Stortinget ang. nedleggelsen av Ullevål sykehus. Elin stilte på vegne av Løvemammaene og talte barn og unges sak. Vi opplever at barneperspektivet ikke er tatt hensyn til og vil derfor belyse dette.

Les hele høringsinnspillet nedenfor eller se det på Stortingets nett-TV.

Innlegg av Elin:

Vi i Løvemammaene er her i dag for å belyse foreldre og barns perspektiver på nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Vi mener bestemt at den beste løsningen er å bygge et helt eget barnesykehus i Oslo der alt er samlet på samme plass. Vi foreslår at dette blir på Ullevål sykehus! Eller å beholde Ullevål sykehus og Rikshospitalet sånn som det er men å legge ressursene på å bygge ut for å lage plass til disse barna og ha nok personell for å kunne kvalitetssikre den viktige jobben de gjør.

Jeg vil begynne med å fortelle hvordan fødselen av min sønn ble.

Graviditeten var vanlig og ingen tegn til sykdom hos foster. Vannet gikk og vi dro til Ullevål sykehus. 24 timer senere ble fødsel satt i gang. Pulsen til barnet i magen gikk drastisk ned og det ble akutt forløsning med sugekopp. 6 minutter senere er min sønn ute, grå i huden, kullsorte lepper og ingen tegn til liv.

Sykepleierne løp av gårde med han til nyfødtintensiven der de begynte med gjenopplivningsprosedyrer, men ingen forstod hva som var galt.

Min sønn hadde altså aldri overlevd uten spisskompetansen de har på nyfødtintensiven på Ullevål. Han hadde heller ikke overlevd en transport på ring 3.

Takket være spisskompetansen som er på Ullevål sykehus kom han seg igjennom de første kritiske månedene.

Vi vet at når dere utreder de ulike alternativene så setter dere en prislapp på livene til barna våre. Dette er min sønn. Han ville jo ikke ha overlevd flyttingen fra Aker til Gaustad. Hvilken prislapp er satt på hans liv som gjør ham verdt å ofre?

Det å begrunne denne nedleggingen og det å flytte fødeavdelingen til Aker sykehus med at det blir som på mange andre sykehus rundt om i Norge, forundrer meg veldig. Og enda verre, å vurdere å sette en liten barneavdeling på Aker sykehus som en form for kompensasjon?

At man i Norge 2019 bevisst skal gjøre sykehus mindre sikkert, og mindre forsvarlig, er både uakseptabelt og uforståelig.

Man bør ikke velge å gå tilbake i tid når det kommer til helsetilbud!

Min sønn hadde altså aldri overlevd uten spisskompetansen de har på nyfødtintensiven på Ullevål.

Da burde det heller legges ressurser i de eksisterende sykehusene rundt om i Norge for å styrke forsvarlighet og kompetanse der.

Vi er såklart nysgjerrige på om dere faktisk har klart å forstå konsekvensene av å legge ned landets kanskje beste sykehus fremfor å renovere og bygge det ut?

Vi som må være mye på sykehus og har mye kontakt med sykehusene sitter med tungtveiende erfaring. Både når det gjelder kompetanse, kvalitet og kapasitet.

Det er meget spesielt å skulle legge ned et sykehus som allerede har mer enn nok å gjøre. Der det til tider er lange ventelister pga. at det er flere syke barn enn hva de har personell til?

Personlig venter jeg gjerne når min sønn ikke er i en akutt tilstand, slik at de som sårt trenger det blir prioritert. Men vi snakker jo om barn her? Skal de egentlig trenge å vente pga. for lite kapasitet?

Vi som benytter både Ullevål og Rikshospitalet er glad for at det meste skjer på Ullevål fordi ventetiden er noe kortere der, men det burde være en tankevekker! Når to store spesialistsykehus har sprengt kapasitet, så kan man ikke legge ned og erstatte, man må beholde og bygge ut. 

Vi med kompliserte og alvorlig syke barn frykter at situasjonen vil bli svært vanskelig med et nytt sykehus på Gaustad uten et eget barnesykehus eller ved å gjøre en barneavdeling på Aker sykehus. Tryggheten, kompetansen og de nøye sammensatte teamene som jobber med våre barn er uunnværlige for oss!
Dere skal huske på at noen familier i Norge har sykehuset som sitt andre hjem! 
Ikke fordi de ikke ønsker å kunne ha en hytte på fjellet som sitt andre hjem, men fordi forholdene tilsier at det er blitt sykehuset! Da må dere sørge for at hjem nummer to er trygt og forsvarlig.

Søk