Søk
Lukk denne søkeboksen.

VI MÅ HA EN RETTFERDIG PLEIEPENGEORDNING NÅ!

Skremmende uforpliktende regjeringsplattform

Regjeringsplattformen er skremmende lite forpliktende når det gjelder pleiepenger. Vi er bekymret for at regjeringen vil vente altfor lenge med å gjøre nødvendige forbedringer. Dette er ille for noen av familiene med alvorlig syke barn. Rett før jul vedtok Stortinget at det skulle innføres noen unntak i graderingsreglene for pleiepenger. Det var en konkret bestilling som kan innføres umiddelbart. I regjeringsplattformen er dette byttet ut med en formulering om å «legge bedre til rette…» 

Om graderingsreglene

Kort fortalt betyr disse unntakene at foreldre som ikke kan jobbe selv om de har syke barn som kan være noen timer i en tilsynsordning (f.eks skole eller barnehage), likevel skal ha krav på pleiepenger disse timene hvis de må være i beredskap og/eller har våkent tilsyn med barna hele eller store deler av natten. Den nåværende ordningen fratar foreldrene pleiepenger time for time den tiden barnet har tilsyn av andre – selv om foreldrene av svært gode grunner ikke kan jobbe.

Regjeringen har skapt en fattigdomsfelle for familier med alvorlig syke barn

Slik ordningen er i dag, er graderingsreglene en fattigdomsfelle. Foreldre tør ikke eller har ikke mulighet til å jobbe mens barna er i skole eller barnehage. Regjeringen har fratatt Nav muligheten til å utvise skjønn og gi disse foreldrene pleiepenger. Nå opplever foreldrene å miste store deler av inntekten sin hver måned – selv om barnas tilstand er slik at foreldrene må være hos dem eller i nærheten størsteparten av døgnet. 

Regjeringen har ikke forstått konsekvensene av sin egen politikk

Vi forstår ikke hvordan regjeringen har ment at disse familiene skal løse sin situasjon praktisk og økonomisk. Fordi de ikke kan jobbe, risikerer de å miste jobben pga ugyldig fravær. Dette vil frata dem rett på videre pleiepenger og økt graderingsprosent senere. Vi kjenner til at disse foreldrene bruker egen sykemelding eller sågar tar opp forbrukslån for å holde hodet over vannet. Det vil aldri være noe alternativ for disse foreldrene å risikere å utsette sitt barn for livsfare ved å forlate barnet og gå på jobb. De foreldrene som er våkne hele eller store deler av natten, kan umulig være våkne 24 timer i døgnet, og jobbe ved siden av tilsynet med barna. 

For hver dag de venter, skyver regjeringen familier nærmere økonomisk krise

Familiene det gjelder, har allerede levd i denne krisen i over ett år. Mange opplevde å få inntekten sin mer enn halvert fra et vedtak til det neste. Det er svært alvorlig. Disse familiene fortjener en avklaring nå – ikke ulne setninger om å «legge til rette». Å ikke vite hvordan man skal greie å skaffe mat på bordet neste måned, er en bekymring man skulle vært spart for når man har alvorlig syke barn. 

Vi krever handling nå!

Forslaget fra Stortinget er vedtatt. Det eneste som mangler er å sette det i kraft. Dette kan gjøres umiddelbart. Det er en hån mot familiene som mister store deler av inntekten sin å vente med å innføre unntakene i reglene. Regjeringen skryter av å ha doblet pleiepengebudsjettet. Likevel brukes langt mindre penger på pleiepenger enn det som er beregnet. Dermed skulle det være rom i det nåværende budsjettet til disse svært nødvendige endringene.

Søk