Søk
Lukk denne søkeboksen.

SAMARBEID OM BARNS RETT TIL Å BEHOLDE ASK-PARAGRAFEN

Løvemammaene ble invitert av CP-foreningen til å være med i et samarbeid med flere foreninger og organisasjoner vedrørende ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Dette spesielt da vi alle er imot forslag om å fjerne ASK-paragrafen i ny opplæringslov. Møtet foregikk tirsdag 13.10.20, og på dette møte deltok CP-foreningen, NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), LUPE (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende), ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication) og Løvemammaene.

Det var et veldig hyggelig og konstruktivt møte der kunnskapen om ASK er stor, noe som trengs for å lage velfungerende paragrafer i opplæringsloven. Vi var en svært enig gjeng rundt de temaene vi snakket om, og om veien videre. Vi har klare synspunkter på hvorfor man ikke kan fjerne ASK-paragrafen og kommer flittig til å jobbe for å redde den inn i ny opplæringslov – ASK må være en selvstendig rettighet og ikke bakes inn i andre paragrafer. 

Våre barn er helt avhengig av å ha rettigheter ift. ASK både hjemme, i barnehagen, på skolen og på fritidsaktiviteter og vår erfaring er dessverre at de rettighetene allerede pr. nå er alt for dårlige og gir rom for tolkning som går ut over disse barna. Vi mener at våre barn må ha trygghet i at deres språk er like anerkjent og viktig som for alle andre.

Vi kom også inn på det temaet om at ikke ASK er med i språkloven. ISAAC Norge har allerede prøvd å få ASK inn i språkloven, men fikk dessverre ikke gjennomslag for det. Dette er noe vårt styremedlem Elin i Løvemammaene kjenner at hun har krefter til å prøve å få gjennomført på nytt og hun fikk bekreftelse fra de andre i møtet at de står bak ryggen hennes i den saken. Våre barn fortjener å ha et språk som er lovfestet og som gir helt andre og tydeligere rettigheter.

Vi ble enige om at ISAAC utformer et brev til Kunnskapsdepartementet der vi ber om innspillsmøte for å kunne opplyse og dele både kunnskap og erfaring som er nødvendig for departementet å ha med seg når de lager den nye opplæringsloven. Vi både tror, håper, mener og ønsker at dette blir tatt imot av departementet og at de benytter seg av den helt unike muligheten til å få innblikk i den virkelighet våre barn lever i med sitt språk.

Løvemammaene føler seg ydmyke for å få denne muligheten og vi er klare til kamp.

Dette skal vi få til, sammen.

Løvemammaene har skrevet om ASK i et eget innlegg, sjekk det ut her.

Les Utdanningsdirektoratets skriv om rettigheter for elever med behov for ASK her.

Deltakere i møte rundt dette samarbeidet:
Eva Bushmann, Generalsekretær og Kristin Banestad, Organisasjonsrådgiver i CP-foreningen
Ingvild Østerby, Juridisk rådgiver i NFU
Harald Hansen, Styreleder i LUPE
Bente Johansen, styremedlem og Jenny Hysing, Rettighetsgruppa i ISAAC Norge
Elin Gunnarsson, styremedlem og kontaktperson i Løvemammaene (leder for Løvemammaenes Barnehage- og skolekomité)
Autismeforeningen og HBF (Handikappede Barns Foreldreforening) kommer også til å være med i dette samarbeidet videre

Søk