Søk
Lukk denne søkeboksen.

Samtale med Redd Barna

Løvemammaene ved Helle Cecilie Palmer (vara til sentralstyret) hadde 25. mai en hyggelig samtale med Ida Svantorp og Stina Eiet Hamberg fra Redd Barna.  

Vi snakket om hva Løvemammaene og Redd Barna jobbet med, og diskuterte problemstillinger som er viktige for begge organisasjonene. Blant temaene vi tok opp, var kommunale forskjeller, CRPD og den nye NOU-en “På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter”. 

Løvemammaene takker for samtalen og ser fram til å holde kontakten med Redd Barna. 

Søk