Søk
Lukk denne søkeboksen.

SAMTALEPANEL – PÅ LIV OG LØS

Den 3. desember er det den internasjonale dagen for funksjonshemmede, og den ble markert i regi av Uloba som inviterte inn til samtalepanel om BPA. Elin Gunnarsson, nestleder i Løvemammaene, stilte på vegne av organisasjonen.

«Hva legger syv ulike organisasjoner for funksjonshemmede i BPA som et likestillingsverktøy» var temaet for samtalen.
Panelet fikk 6 spørsmål å svare ut:

  1. Hva legger dere i borgerstyrt personlig assistanse (BPA) som et likestillingsverktøy?
  2. Hvilke utfordringer ser dere med dagens BPA ordning?
  3. Nå har dere alle fortalt litt om utfordringene dere møter, knyttet til BPA. I dag ligger BPA-ordningen under helse- og omsorgstjenesteloven er dette med på å skape utfordringene og er det viktig å løfte ordningen ut av denne loven?
  4. Vi er kjent med at noen er bekymret for at helserelaterte oppgaver skal bli fjernet, dersom BPA blir løftet ut av helse- og omsorgslovgivningen. Er dette noe vi egentlig bør frykte?
  5. En viktig grunnstein i BPA-ordningen er selvbestemmelse og muligheten til å ta ansvar i eget liv. Hvordan sikrer vi at alle funksjonshemmede som ønsker det kan få BPA, uavhengig av om enn kan lede selv? 
  6. Har dere noen tanker avslutningsvis om hvordan en drømmeordning for BPA kunne sett ut?

Vår nestleder Elin Gunnarsson stilte på vegne av Løvemammaene, sammen med Uloba, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Unge funksjonshemmede, JAG-Assistanse, Norsk handikapforbunds unge, Norges Blindeforbund. 
I panelsamtalen var det enighet i at det er svært problematisk at kommunene i Norge praktiserer så ulikt, at det er mangel på kunnskap om BPA og at mange opplever å få for lite timer med BPA for å kunne være likestilt med resten av samfunnet.

Panelet var innom hva organisasjonene legger i BPA som et likestillingsverktøy, hvilket lovverk det skal ligge innunder og hvordan BPA skal kunne sikre innbyggerne med funksjonsvariasjoner et selvstendig, fritt og likestilt liv. 

Løvemammaene er svært opptatt av at helsehjelp må være en naturlig del av BPA, og at det ikke kan defineres som et likestillingsverktøy hvis ikke. Også her var det stor enighet blant organisasjonene om at helserelaterte oppgaver må kunne utføres i BPA, enten det er av ufaglærte, eller av faglærte (med lønn fra tariff-avtale). 

Vi takker for invitasjon til deltakelse og venter i spenning på NOU:en som kommer 16. desember og er glade for å stå sterkt sammen med mange andre organisasjoner om kampen for en likestilt, rettferdig og verdig BPA-ordning.

På linken under kan dere se opptak fra samtalepanelet.

Kva legg sju ulike funksjonshemma-organisasjonar i BPA som likestillingsverktøy?
Søk