Søk
Lukk denne søkeboksen.

SEIER OM HJELPESTØNAD!

I dag jubler vi i Løvemammaene! SV, Ap, Frp og Sp går nå sammen for å sikre flertall for at foreldre som har alvorlig syke barn får beholde hjelpestønaden under lange sykehusopphold.

– At sykehusopphold sammenlignes med avlastning, er en hån mot alle oss pårørende til syke barn. Vi bør anerkjennes som en viktig ressurs og ikke bli straffet, sier vår kontaktperson Elin Gunnarsson til Dagsavisen.

Videre skriver Dagsavisen:

I november fremmet SV følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sørge for at barn under 18 år ikke trekkes i grunn- eller hjelpestønad som følge av langvarige sykehusopphold.»

Det er dette forslaget Arbeids- og sosialkomiteen nå behandler. 

Frp har bestemt seg for at de vil stille seg bak forslaget til SV. Gisle Meininger Saudland som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for partiet, mener alle burde se at dagens lovverk er urimelig. Han kaller det «kaldt og hjerterått» at familier kan få tilbakebetalingskrav etter et langt sykehusopphold med syke barn. 

Arbeiderpartiet er også på linje med SV og Frp i denne saken. 

– Vi mener det er urettferdig at foreldre med barn ikke skal få hjelp i mer enn tre måneder og at regelen derfor må endres. Vi håper regjeringen ser urimeligheten og at vi nå får flertall for å endre den, sier Elise Bjørnebekk-Waagen, som sitter i komiteen for Ap. 

Per Olaf Lundteigen gjør det klart at også Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

– Sykehusopphold er ingen avlastning for foreldre til alvorlig syke barn, sier han.

Nå behøver ikke foreldre og omsorgspersoner som har langvarige sykehusopphold med syke barn å bekymre seg for å få tilbetalingskrav fra Nav. Dette er en stor seier! Tusen takk til SV, FrP, AP og SP som står sammen med oss i denne saken, og som har sett viktigheten og virkeligheten til disse familiene! Og takk til Dagsavisen for god artikkel.

Artikkelen kan leses i sin helhet her (abo).

Skjermdump fra Dagsavisen
Søk