Søk
Lukk denne søkeboksen.

STAVANGER KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSE PÅ LEDSAGERBEVIS!

Det er en god følelse når politikere lytter til våre innspill og effektuerer raskt. I begynnelsen av november deltok vår vara til styret, Nina Herigstad, på budsjetthøringen i Stavanger kommune. Her anmodet hun samarbeidspartiene om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis, og bare noen uker senere har de nå vedtatt at denne skal fjernes. Det er fantastiske nyheter for familiene til de minste barna med funksjonsnedsettelser i kommunen!

Her kan dere se høringsinnspillet til Nina H. den 12. november.

Forslaget om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis blir endelig vedtatt 13. desember 2021, men vi oppfordrer familier å starte søknadsprosessen allerede nå og vise til handlings- og økonomiplanen for Stavanger kommune 2022-2025.

Nedenfor kan dere se forslaget i sin helhet:

Vedtaket lyder som følger:
Ledsagerbevis for funksjonshemmede – opphevelse aldersgrense Funksjonshemmede med behov for bistand kan søke ledsagerbevis, som gir ledsager fri billett til kultur-, idretts-, og fritidsopplevelser. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren om å fjerne den nedre aldersgrensen på ledsagerbeviset, som i dag oppleves begrensende for de yngste med særskilte behov. Kostnadene vurderes som minimale for kommunen, men vil være viktige for de familiene det gjelder.

Løvemammaene vil takke samarbeidspartiene i Stavanger kommune for både å lytte og iverksette vårt innspill så raskt.
Det vil bety mye for familiene det gjelder.

Søk