STAVANGER KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSE PÅ LEDSAGERBEVIS!

Det er en god følelse når politikere lytter til våre innspill og effektuerer raskt. I begynnelsen av november deltok vår vara til styret, Nina Herigstad, på budsjetthøringen i Stavanger kommune. Her anmodet hun samarbeidspartiene om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis, og bare noen uker senere har de nå vedtatt at denne skal fjernes. Det er fantastiske nyheter for familiene til de minste barna med funksjonsnedsettelser i kommunen!

Her kan dere se høringsinnspillet til Nina H. den 12. november.

Forslaget om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis blir endelig vedtatt 13. desember 2021, men vi oppfordrer familier å starte søknadsprosessen allerede nå og vise til handlings- og økonomiplanen for Stavanger kommune 2022-2025.

Nedenfor kan dere se forslaget i sin helhet:

Vedtaket lyder som følger:
Ledsagerbevis for funksjonshemmede – opphevelse aldersgrense Funksjonshemmede med behov for bistand kan søke ledsagerbevis, som gir ledsager fri billett til kultur-, idretts-, og fritidsopplevelser. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren om å fjerne den nedre aldersgrensen på ledsagerbeviset, som i dag oppleves begrensende for de yngste med særskilte behov. Kostnadene vurderes som minimale for kommunen, men vil være viktige for de familiene det gjelder.

Løvemammaene vil takke samarbeidspartiene i Stavanger kommune for både å lytte og iverksette vårt innspill så raskt.
Det vil bety mye for familiene det gjelder.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen