Søk
Lukk denne søkeboksen.

STOPP DISKRIMINERINGEN

lekeplass, fritid, universell utforming

Løvemammaene er gjort kjent med at flere fornøyelsesparker har satt flere begrensninger når det gjelder mulighetene for barn med særlige behov å delta på deres aktiviteter, på lik linje med andre barn. Derfor har vi i dag sendt ut et brev med denne anmodningen til landets parker.


Løvemammaene logo

Stopp diskrimineringen!

Løvemammaene er gjort kjent med at flere fornøyelsesparker har satt flere begrensninger når det gjelder mulighetene for barn med særlige behov å delta på deres aktiviteter, på lik linje med andre barn. Noen fornøyelsesparker viser til at «vis hensyn» -kort/ armbånd ikke kan brukes ved flere og mest populære attraksjonene. I andre parker kan barnet kun ha med seg en ledsager og det er begrensninger i antall ganger som «vis hensyn» -kort/armbånd kan brukes.

Dette handler om barn som av ulike grunner har behov for bistand og tilrettelegging for å kunne delta i aktiviteter og få gode opplevelser. Barn som ikke kan stå i ordinær kø. Barn som har behov for bistand fra en eller flere voksne. Barn som trenger skjerming og hvile. Men dette er også barn som gleder seg over mestring, over fine opplevelser og ikke minst, barn som har gledet seg til sommerferien.

Systemene som flere parker har innført tar ifra våre barn muligheter og opplevelser som andre barn har. Ved begrensning på en ledsager ekskluderes barn med særlige behov i å delta sammen med sin familie og søsken. Dette er dyrebare minner som både voksne og søsken samler på. For flere av disse familiene er ikke felles opplevelser en del av hverdagen. At noen fornøyelsesparker nå velger løsninger som berører disse familiene så sterkt reagerer Løvemammaene på. Parkene legger ansvaret for begrensningene de har foretatt på pandemien. Løvemammaene mener at dette ikke er et holdbart argument. Her har flere fornøyelsesparker valgt å ta den enkle løsningen ved å ekskludere den mest sårbare gruppen barn, mens andre parker finner gode løsninger og legger til rette for å ivareta denne gruppen barn.

Løvemammaene ønsker å vise til «Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne» hvor prinsipper som «fullgod og effektiv deltakelse og inkludering», «like muligheter» og «tilgjengelighet» er sentrale. Artikkel 30 i samme konvensjon presiserer at barn med funksjonsnedsettelser skal sikres samme muligheter som andre barn til å delta i lek, fornøyelser og fritidsaktiviteter.

Løvemammaene anmoder om at fornøyelsesparkene endrer praksis og sikrer at også disse barnas muligheter og rettigheter ivaretas, med verdier om at alle barn er like mye verdt. Fornøyelsesparkene kan ved enkle grep bidra til at disse barna og familiene gis samme muligheter som andre til å samle på gode minner og opplevelser. For enkelte familier er denne sommeren kanskje den siste sjansen de har til å skape minner med barna sine.


nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk