Søk
Lukk denne søkeboksen.

STORT ENGASJEMENT RUNDT STOMIORDNINGEN

helfo, stomiutstyr

Regjeringens kutt i stomiordningen har fått stor oppmerksomhet den siste uka. Flere stortingsrepresentanter har engasjert seg i saken, deriblant Arbeiderpartiets Tuva Moflag og SVs Nicholas Wilkinson.

Tuva Moflag (A) har stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren Bent Høie, det lyder som følger:

Hvorfor har regjeringen innført kvote på stomiutstyr, og hvordan vil statsråden hjelpe dem som har behov utover kvoten, herunder gi veiledning for å sikre rett bruk?

Siv Jensen (FrP) har også stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

Vil statsråden rydde opp slik at mennesker med stomi ikke blir påført store merkostnader til nødvendig utstyr?

Nicholas Wilkinson (SV) fremmet hasteforslag på Stortinget den 13. oktober for å få endret regelen umiddelbart.
Behandlingen av saken kan dere følge med på her:

Stortingets nett-TV.

Løvemammaene jobber sammen med initiativtaker til underskriftskampanjen Vilde Storebråten, løvemamma Kristine Lindsøe Hansen og aksjonister fra Tarmbanden for å få reversert kuttene, og gir oss ikke selv om dagens forslag kanskje ikke går gjennom.

Fakta:

I januar 2020 ble det innført endringer i reglene for hvor mye stomiutstyr mennesker med utlagt tarm kan få. Resepten regulerer nå hvor mange kleberfjernerspray, fortykningsmiddel, stomibelter, støttebelter og plateforlengere den enkelte kan hente ut. Dette får store konsekvenser for enkelte. Flere står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Mange blir forhindret i å komme seg til behandling, i fysisk aktivitet og ikke minst vil det for enkelte medføre store sårskader rundt stomien. Dette rammer barn, ungdom, unge voksne, voksne og eldre.

Søk