Søk
Lukk denne søkeboksen.

SYKEHUSKLOVNENE + LØVEMAMMAENE = SANT

sykehusklovnene, løvemammaene, møte

Løvemammaene ble invitert av Sykehusklovnene til en digital samtale om fremtidig samarbeid og sammenfallende interesseområder i dag. Sykehusklovnene treffer syke barn og unge – hovedsakelig på de fleste av landets sykehus, men også utenfor institusjonene, gjennom for eksempel avansert hjemmesykehus. De ønsker at barn skal oppleve økt mestring og glede i en utfordrende hverdag preget av sykdom, og å gi bedre opplevelser av sykehusopphold. Sykehusklovnene jobber nettopp for våre barn, og vi tok derfor med glede imot invitasjonen om et digitalt møte om fremtidige muligheter for samarbeid. 

Nina Elisabeth Eidem og Anne Berggraf fortalte litt om deres satsingsområder nå og fremover, og litt om organisasjonen generelt. Barnepalliasjon, et tema vi brenner sterkt for, er et satsingsområde også for Sykehusklovnene, som ønsker å gjøre en forskjell for de barn og unge i palliativ omsorg, og deres familier. Dette er en gruppe barn som virkelig har behov for å bli sett, og som vel så mye som andre trenger positive opplevelser, gode minner og ikke minst – latter. For å styrke mulighetene for et samarbeid på dette området, ble det avtalt et møte mellom Sykehusklovnene og Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité i nær fremtid. 

Mindre tvang – mer mestring

Videre fremover vil vi også ha et felles fokus på temaet tvangsbruk på sykehus. Barn er den eneste pasientgruppen som ikke sikres av et juridisk lovverk når det kommer til tvang i det somatiske helsevesenet. Ofte preges undersøkelser, prosedyrer og behandling av at barn blir holdt fast – gjerne av flere – slik at prosedyren raskt kan gjennomføres. Alternative tilnærminger som vi vet fungerer for å trygge barn; som gode forberedelser, bedre tid, beroligende medikament ved behov, eller nettopp klovner, opplever vi at sjelden er et tema. Sykehusklovnene kan for eksempel gi trygghet og mestringsfølelse under blodprøvetaking, eller andre prosedyrer som kan oppleves smertefulle og skremmende. Internasjonal forskning viser at deres tilstedeværelse kan bidra til å redusere bruk av bedøvelse og tvang, og Løvemammaene ønsker selvsagt både å løfte denne kunnskapen frem, og samarbeide om flere og bedre alternativ til unødvendig og overgripende tvangsbruk mot barn. 

Hva kan vi få til sammen?

Eidem og Berggraf ønsket innspill på hvilke behov alvorlig syke barn og deres foreldre har; hvem trenger egentlig Sykehusklovnenes magi og på hvilken måte kan den utnyttes best. Her kan vi bidra med erfaring, samt være et bindeledd mellom dem og alle våre løvefamilier. Vi avtalte å følge opp dette videre i et digitalt møte mellom dem og medlemmer av vår Sykehusbarnkomité.

For Løvemammaene er det viktig å løfte frem Sykehusklovnene, og det arbeidet de gjør for våre barn. Vi kan bidra med personlige historier og innspill på ideer og prosjekter. Sammen kan vi belyse problemer, utfordre praksis og finne bedre løsninger slik at alvorlig syke barn får gode opplevelser, både på og utenfor sykehus. 

Vi gleder oss til å samarbeide videre!

Til stede i møtet var Nina Elisabeth Eidem (leder) og Anne Berggraf (kommunikasjonsleder) fra Sykehusklovnene. Fra Løvemammaene stilte Bettina Lindgren (styreleder), Elin Gunnarsson (kontaktperson, styremedlem og leder av Sykehusbarnkomiteen) og Ingvild Christine Hajum (Sykehusbarnkomiteen). 

Følg Sykehusklovenene på sosiale medier: Facebook og Instagram, og på nettsiden deres.
Del gjerne positive opplevelser med Sykehusklovnene!

Søk