தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.
Foreldretreff i Lillestrøm og omegn
18:00 செய்ய 21:00 - 15. ஜூன் 2023
Løvemammaene inviterer løveforeldre til foreldretreff på Scandic hotell i Lillestrøm torsdag 15.6. kl. 18:00. Møtes i restauranten som heter Gastro.
Har du et barn med sykdom/funksjonsvariasjon (eller som har hatt det tidligere) og bor i Lillestrøm og omegn? 🧡 அதே சூழ்நிலையில் ஒருவரைச் சந்திக்க விரும்பும்போது, நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியேற வேண்டுமா? 🧡 Diagnoseuavhengig treff! Enten du har barn med hørselshemming, ADHD, psykiske lidelser, CP, epilepsi, somatisk sykdom, som er under utredning eller som har gått bort – alle er velkomne til å bli med 🧡
Løvemammaene spanderer noe godt i glasset/koppen (alkoholfritt) til alle som kommer innom 🦁 De som vil spise noe, kan selvfølgelig gjøre det.
நீங்கள் வருவீர்கள்/வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன்! 🧡
Adresse: Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm
Kontaktperson: Sandra
sandra@lovemammaene.no

அமைப்பாளர்

ஏற்றுமதி

இடம்

தேடு