தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.
Tromsø இல் பெற்றோர் சந்திப்பு
19:00 செய்ய 21:30 - 4 ஜனவரி 2024
Løvemammaene Nord inviterer til foreldretreff i Tromsø den 4. januar 2024 kl. 19:00-21:30 🥰🧡 Foreldretreffet finner sted i lokalene til Lærings- og mestringssenteret (LMS). Obs! Påmelding pga. begrenset antall plasser!
Det blir servert pizza, og Mack står for sponsing av drikke 🥤🍕
Det vil også bli utdelt gratis badebilletter til Tromsøbadet som Løvemammaene har fått gjennom Tromsøbadets hjertesaker 😍
Kom, kom! 😃
Adresse: Sykehusvegen 30, 9019 Tromsø
Oppmøtested: Inngang nord i samme bygning som Tromsø kommunale legevakt i Breivika.

அமைப்பாளர்

ஏற்றுமதி

இடம்

தேடு