Søk
Lukk denne søkeboksen.

barn på sykehus

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord, som dekker Finnmark, Troms og Nordland, har levert skriftlig høringssvar til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ang. forslaget om nedbygging av dagkirurgien ved Klinikk Alta. Les høringsinnspillet fra Løvemammaene Nord under her. Representantforslag 94 S (2023–2024)fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifeldt og Irene Ojala […]

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta Les mer "

Møte med Polyfon om musikkterapi

I dag var ressursperson for fritid og kultur i Løvemammaene, Camilla Berg Rindahl, i møte med Polyfon. Fra Polyfon deltok Kristianne Ervik (erfaringskonsulent) og Brynjulf Stige (leder). Polyfon ble opprettet etter at Helsedirektoratet begynte å anbefale musikkterapi i nasjonal faglige retningslinjer (fra og med 2013). Dermed er de en nokså ny organisasjon, slik Løvemammaene også

Møte med Polyfon om musikkterapi Les mer "

Pleiepenger, BUP og legeerklæring

Løvemammaene får daglig henvendelser fra fortvilte foreldre til barn med tilsyns- og pleiebehov som opplever at å søke pleiepenger blir veldig vanskelig i mangel på oppfølging og kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Utfordringene som løftes er at det kun er sykehuslege/lege i spesialisthelsetjenesten som kan skrive legeerklæring på pleiepenger. Når barna er ferdig utredet og diagnostisert, skrives

Pleiepenger, BUP og legeerklæring Les mer "

Foredrag for masterstudenter i barnesykepleie ved OsloMet

Løvemammaene ble igjen invitert til å holde foredrag for studenter på masterutdanningen i barnesykepleie ved OsloMet. Dette er et viktig bidrag inn i utdanningen og videre arbeidsliv som Løvemammaene er veldig takknemlige for å være en del av. Det var styreleder Bettina Lindgren som holdt foredrag denne dagen. Foredraget tok for seg: Ønsker din arbeidsplass/avdeling/studieretning

Foredrag for masterstudenter i barnesykepleie ved OsloMet Les mer "

Fagdag om barn for sykepleiestudenter

NSF Student og Løvemammaene har gjennom godt samarbeid og dialog med utdanningsinstitusjoner i Oslo-området, planlagt og utviklet en egen fagdag om barn for sykepleiestudenter. Dette har vi sett veldig frem til å gjennomføre! Fagdagen tar for seg nyfødtintensiv, foreldreperspektivet (å være pårørende til sykt barn), tvangsbruk mot barn i helsevesenet, barn (herunder søsken) som pårørende,

Fagdag om barn for sykepleiestudenter Les mer "

Dialogmøte med NITO, Barnesykepleierforbundet og Norsk Barnelegeforening

Denne onsdagen var Løvemammaene i møte med NITO, Norsk Barnelegeforening og Barnesykepleierforbundet ang. tvangsbruk mot barn i forbindelse med blodprøvetaking og medisinske prosedyrer som utføres i helsevesenet. Formålet med møtet var å se på mulighetene for å få på plass en nasjonal retningslinje eller lignende for dette, som et bidrag til å minimere tvangsbruken overfor

Dialogmøte med NITO, Barnesykepleierforbundet og Norsk Barnelegeforening Les mer "

Foredrag for barsel- og barnepleierstudenter på Fagskolen i Agder

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag for studenter ved barsel- og barnepleierutdanningen på Fagskolen i Agder. Det var et ønske om å fortelle litt om Løvemammaene og dele erfaringer fra livet med sykt barn og pårørendeperspektivet. Det var Bettina Lindgren, styreleder, som holdt foredraget. Hun fortalte om Løvemammaenes arbeid, både interessepolitisk og

Foredrag for barsel- og barnepleierstudenter på Fagskolen i Agder Les mer "

Søsken som pårørende i fokus på SUS

Løvemammaene ble invitert til å holde foredrag om søsken som pårørende og barn som har mistet søsken etter langvarig sykdom på fagdag for ansatte ved Stavanger Universitetssykehus. Det var medlem i Bære sammen, Janne Fjelde Thu, og styreleder Bettina Lindgren som deltok på vegne av Løvemammaene denne dagen, gjennom barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære sammen. Janne og

Søsken som pårørende i fokus på SUS Les mer "

Løvemammaene på Starthjelpkurs på Ullevål sykehus

I dag holdt Løvemammaene innlegg på Starthjelpkurs på Ullevål. Starthjelpkurs retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med funksjonsvariasjoner eller langvarig sykdom.  Starthjelp arrangeres årlig i alle helseregioner. Arrangører av Starthjelp er Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Nordlandssykehuset, Bodø, Helse Nordmøre og Romsdal, i både Kristiansund og Ålesund, Trondheim kommune, Helse Førde, Førde,

Løvemammaene på Starthjelpkurs på Ullevål sykehus Les mer "

Høringsinnspill angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar

Direktoratet for e-helse inviterte Løvemammaene til skriftlig høring angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar og prinsipper for dette. I arbeidet med prosjektet Pasientens prøvesvar og innsyn for innbygger er det besluttet å utvikle felles prinsipper for utsatt innsyn i prøvesvar for innbygger. Det har vært diskusjoner rundt etablering av en logisk forsinkelsesmekanisme for

Høringsinnspill angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar Les mer "

Søk