Søk
Close this search box.

barnehospice

PENGESLUKET – OM HVA SOM GIKK GALT I BARNEPALLIASJONSFELTET

Løvemammaene sin kampsak innenfor barnepalliasjonsfeltet har alltid vært at en solid grunnmur innen det barnepalliative feltet må bygges gjennom hele spesialisthelsetjenesten, barnepalliative team, det tverrfaglige kompetansenettverket og i samhandling med kommuner der barn og unge i palliasjon bor. Bare slik kan man nå alle barn og unge i palliasjon. Bare slik kan det bli slutt …

PENGESLUKET – OM HVA SOM GIKK GALT I BARNEPALLIASJONSFELTET Les mer »

HØRINGSINNSPILL OM HELHETLIG BARNEPALLIASJON

Løvemammaene sin barnepalliasjonskomite leverte denne uken sitt krystallklare høringsinnspill med støtte til det foreliggende representantforslaget 256 S fra Sosialistisk Venstreparti om helhetlig barnepalliasjon. Det er på alle måter grunn til å være alvorlig bekymret for situasjonen, og Løvemammaene forventer at alle politiske partier kjenner sitt ansvar når dette representantforslaget skal behandles i Stortinget til høsten. …

HØRINGSINNSPILL OM HELHETLIG BARNEPALLIASJON Les mer »

BARNEPALLIASJON I NORGE – KEISERENS NYE KLÆR?

Løvemammaene var invitert til Aberia-huset i Arendalsuka for å holde et innlegg om barnepalliasjon, og den økonomiske skjevfordelingen som nå dominerer. Familier med alvorlig syke barn trenger først og fremst å få leve så gode hverdagsliv som mulig, alle dager barnet lever. Til det trengs god oppfølging fra Barnepalliasjonsteam i sykehusene. Slike team er opprettet, …

BARNEPALLIASJON I NORGE – KEISERENS NYE KLÆR? Les mer »

DETTE ER IKKE BRA NOK!

I dag hadde Bettina Lindgren, Nina Bakkefjord, Beate Søraunet og Eline Grelland Røkholt fra Løvemammaene et møte med helseminister Ingvild Kjerkol på Helse- og omsorgsdepartementet. Vi hadde sett frem til dette møtet og var i grunnen spente på hva helseministeren hadde å si. Agendaen for møtet var aspekter ved oppfølging av alvorlig syke barn og …

DETTE ER IKKE BRA NOK! Les mer »

løvemammaene, barnepalliasjon, nordre aasen

MØTE ANG. BARNEPALLIASJONSTJENESTER

Torsdag 22. oktober hadde Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité møte med Nordre Aasen etter at vi ble invitert av dem for en prat i forbindelse med deres barnepalliasjonsprosjekt. Det var Anne Kristine og Nina fra Løvemammaene som møtte Anja Winther Gjelseth og Aasta Aas Molt fra Nordre Aasen. De ønsket å høre om familiers behov rundt dette og …

MØTE ANG. BARNEPALLIASJONSTJENESTER Les mer »

MERKNADER TIL STATSBUDSJETTET 2021 FRA LØVEMAMMAENES BARNEPALLIASJONSKOMITÉ

Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité har følgende merknader til statsbudsjettet 2021. PROGRAMKATEGORI 10.60 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNEN Kapittel 761 Omsorgstjeneste Regjeringen foreslår å øke det søkbare tilskuddet til lindrende enheter etter hospicefilosofien med 30 millioner kroner. Aktører som har etablert eller etablerer tilbud skal prioriteres. For å legge til rette for at flere frivillige aktører og stiftelser …

MERKNADER TIL STATSBUDSJETTET 2021 FRA LØVEMAMMAENES BARNEPALLIASJONSKOMITÉ Les mer »

død, sorg, barnepalliasjon

I DØDEN ER VI ALLE ENSOMME

Når døden banker på ditt barns dør, hvem tror du står der sammen med deg? I døden er vi alle ensomme. Men også i nærheten av død står mange helt alene. Og når man lever med barn som er i palliativt forløp, kan det bli mange møter med livstruende situasjoner før man en dag ikke …

I DØDEN ER VI ALLE ENSOMME Les mer »

FELLES UTTALELSE ANG. BARNEPALLIASJON FRA 13 ORGANISASJONER

Framtiden til barnepalliasjonstilbudet i Norge avhenger av at norske myndigheter inkluderer og tar interesseorganisasjonene på alvor under prosessen. Derfor har Løvemammaene, sammen med flere relevante organisasjoner, sendt en felles uttalelse ang. barnepalliasjon til samtlige stortingspolitikere, statsråder, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Dere kan lese uttalelsen under her. Uttalelsen er signert av følgende organisasjoner: Bettina Lindgren …

FELLES UTTALELSE ANG. BARNEPALLIASJON FRA 13 ORGANISASJONER Les mer »

barnepalliasjon, Senterpartiet, løvemammaene

SENTERPARTIET ENGASJERT I BARNEPALLIASJON

I dag har Nina og June fra Løvemammaenes Barnepalliasjonkomité hatt et hyggelig møte med Kjersti Toppe og May-Irene Wergeland fra Senterpartiet. Vi har fått presentere hvordan vi opplever hverdagen som foreldre, samt utfordringer vi har stått i tidligere og står overfor i det daglige. Vi ser utfordringer med at kommunene selv rundt alvorlig syke barn …

SENTERPARTIET ENGASJERT I BARNEPALLIASJON Les mer »

barnepalliasjon

GRUNNMUREN I PALLIASJONSTILBUDET TIL BARN OG UNGE BØR VÆRE FORANKRET I DET OFFENTLIGE HELSEVESEN

«Å ansvarliggjøre sin neste» er overskriften på kronikken om barnepalliasjon ført i pennen av generalsekretæren i Foreningen for barnepalliasjon. Løvemammaene anerkjenner at FFB gjennom mange år har satt barnepalliasjon på dagsorden, men vi er uenig i mange av påstandene i kronikken. Løvemammaene er enig i at faglige diskusjoner er nødvendig for å styrke området, bedre …

GRUNNMUREN I PALLIASJONSTILBUDET TIL BARN OG UNGE BØR VÆRE FORANKRET I DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Les mer »

Skroll til toppen
Søk