Søk
Lukk denne søkeboksen.

barns rett til medvirkning

Barnets beste-vurdering

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn. Dette kan være for et konkret barn, en bestemt gruppe barn eller for barn generelt.  Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og […]

Barnets beste-vurdering Les mer "

Barne- og familiedepartementet, barns rett til medvirkning, ASK

Er det mulig å medvirke om man ikke kan snakke?

I dag har styreleder Bettina Lindgren og nestleder Elin Gunnarsson vært i innspillsmøte om barns rett til medvirkning hos Barne- og familiedepartementet. Det er barne- og familieminister Kjersti Toppe som har invitert interesseorganisasjoner og interessenter til å komme med sine innspill om hvordan det offentlige kan ivareta medvirkningsretten til barn og unge. Løvemammaene var der

Er det mulig å medvirke om man ikke kan snakke? Les mer "

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk