CL-TEAM PÅ SYKEHUS

CL står for konsultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen». Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser ved somatiske sykdommer. Som eksempel kan en nevne psykiatri ved tarmsykdommer og psykiatri ved nevrologiske sykdommer. I Norge er CL-team fortsatt under utbygging, og det er bare enkelte av de største sykehusene i Norge …

CL-TEAM PÅ SYKEHUS Les mer »